Aktualności, Konkurs

Tischner w Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej


To już II edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej – Start do własnego biznesu. Tym razem stawiamy na E- przedsiębiorczość. I etap konkursu odbył się już 19.02.2018 r.

Głównym organizatorem wymienionego projektu społecznego jest Wydział Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współorganizatorami przedsięwzięcia są szkoły ponadgimnazjalne o profilu ekonomicznym z Żor, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia Śląskiego oraz Czerwionki-Leszczyn.
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II – go – finałowego etapu, w dniu 26.03.2018 r. w auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji z siedzibą w Rybniku, przedstawią opracowane samodzielnie, autorskie projekty e-biznesowe.

Projekty przedstawią także uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Szkołę będą reprezentowały 2 zespoły dwuosobowe: Aleksandra Glüclich i Natalia Boryś oraz Katarzyna Kloc i Michalina Wziętek z klasy III Technikum Ekonomicznego.

Warto podkreślić, że poza dotychczasowymi fundatorami nagród tj. firmą Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o., Perfekt Sp. z o.o., Prevac sp. z o.o., a także współorganizującymi konkurs Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Izbą Przemysłowo-Handlową ROP oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, do grona instytucji wspierających realizację projektu dołączyły firma spozycjonowani.pl oraz w charakterze Patrona Merytorycznego – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jak podkreślają kierujące projektem dr Katarzyna Olejko oraz dr Ewa Wójcik fakt ten ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie ta Spółka oraz fundatorzy nagród tj. Tenneco Automotive Polska Sp.z o.o., Perfekt Sp. z o.o. oraz Prevac sp. z o.o., istotnie wspierają rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową młodzieży naszego regionu.