Aktualności

Lekcje z ZUS

W ramach współpracy z ZUS-em Zespół Szkół Nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera realizuje projekt „Lekcje z ZUS”

 „Lekcje z ZUS” to autorski projekt ZUS, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zrodził się on z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

Dzięki „Lekcjom z ZUS” uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi, które są niezbędne do podjęcia wielu ważnych decyzji dotyczących m.in. życia zawodowego.

Lekcje z ZUS  to cztery lekcje, po których uczeń będzie wiedział:

  • po co się ubezpieczamy,
  • jakie  świadczenia można otrzymać,
  • od czego zależy wysokość emerytury,
  • jak prowadzić firmę i płacić składki.

Uczniowie, którzy biorą udział w lekcjach wezmą udział w olimpiadzie:

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, która odbędzie się

27 listopada 2018r.

Na laureatów czekają indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacjach na wiele uczelni oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 W lekcjach z ZUS wzięło udział 255 uczniów naszej szkoły.