Aktualności

„Deutsch hat Klasse” – „Niemiecki ma klasę”

„Deutsch hat Klasse” – „Niemiecki ma klasę”

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE – to główne zagadnienia projektu prowadzonego przez Goethe-Institut w Warszawie. W projekcie i konkursie „Deutsch hat Klasse” – „Niemiecki ma klasę” realizowanym przez Tischnera we współpracy z Goethe-Institut brało udział 16 uczniów z kl. 2b.

Grupa projektowa przez kilka miesięcy z ogromnym zaangażowaniem wykonała szereg zadań w celu urządzenia klasopracowni do języka niemieckiego oraz przygotowania dokumnetacji do udziału w konkursie. Działania obejmowały wszystkie etapy projektu: planowanie, wykonanie, podsumowanie oraz dokumentowanie. Sporo czasu uczniowie posiwięcili na zaaranżowanie sali, aby stała się miejscem, w którym zarówno oni jak i nauczyciel będą czuć się komfortowo a nowy wygląd ułatwi naukę.

Udział w projekcie był okazją do efektywnej nauki języka niemieckiego oraz rowijania umięjetności komunikatywnych i współpracy w grupie. Uczniowie uczyli się nowych słówek przy pomocy fiszek przygotowanych przez Goethe-Institut, tworzyli plakaty edukacyjne oraz dokumentowali wszystkie poczynania robiąc zdjęcia i prowadząc dziennik zadań. Każdy uczestnik zoobowiązany był do napisania sprawozdania z poszczególnych etapów w wyznaczonym przez opiekuna terminie. Wybrani uczniowie przygotowali prezentację, w której zamieściali informacje o kolejnych etapach projektu i opisali własne korzyści płynące z udziału w tym przedsięwzięciu.

Zaplanowane przedsięwzięcia udało się zrealizować dzięki pomocy życzliwych i wspierających nas osób. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Janinie Satławie, która wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w sali języka niemieckiego, wsperała nas, pozwoliła nam współdecydować, współdziałać i współpracować. Dziękujemy pracownikom Goethe-Institut w Warszawie za wsparcie merytoryczne , dobre rady, fiszki do nauki języka niemieckiego oraz materiały do robienia plakatów. Nasz zespół jest jednym z 96 zespołów biorących udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2016/2017.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

Szkolny koordynator Anita Wala