o szkole

Jubileusz 40-lecia szkoły

 

25 maja 2018 r. miały miejsce oficjalne obchody czterdziestolecia istnienia naszej szkoły. Zaproszeni na nie zostali byli pracownicy, nauczyciele, absolwenci, a także przedstawiciele instytucji, uczelni, organizacji, z którymi szkoła współpracuje.

Wspólne świętowanie zainicjowano Mszą św. w kościele św. Stanisława BM, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, po czym odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła ją pani dyrektor Janina Satława, przypominając historię szkoły. Mówiła o jej rozwoju, przeobrażeniach (od Zasadniczej Szkoły Górniczej poprzez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 aż do obecnego Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera) i bardzo licznych sukcesach, którymi nasza szkoła może się poszczycić. Świadczą one o wysokim poziomie kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, powodują, że zajmujemy wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Podkreśliła, że bazując na tradycji, stosujemy nowoczesne metody pracy, dbając o jakość kształcenia i przyjazną atmosferę. Realizujemy liczne projekty, dzięki którym młodzież ma możliwość rozwoju zainteresowań, poznania innych kultur i zdobycia doświadczenia cennego na rynku pracy.

Gratulacje, podziękowania i życzenia na ręce dyrekcji szkoły składali szacowni goście, wśród których znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha, brat naszego Patrona Kazimierz Tischner reprezentujący Rodzinę Szkół Tischnerowskich, przedstawiciele wyższych uczelni, które objęły patronatem naszą szkołę, pracodawcy wspierający nas w procesie kształcenia zawodowego oraz reprezentanci władz oświatowych, miejskich i wojewódzkich.

Podczas uroczystości Przewodniczący Kapituły Sejmiku Śląskiego Jacek Świerkocki wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego dyrektor szkoły Janinie Satławie i jej poprzedniczce Danucie Raziuk. Odznaczony również został Sztandar Szkoły.

Jubileusz był okazją do podsumowań, wspomnień, wzruszających spotkań osób, które tworzyły i tworzą oblicze naszej szkoły. Mogliśmy powspominać i przyjrzeć się jej życiu na przestrzeni tych czterdziestu lat także dzięki przygotowanej na tę okazję prezentacji multimedialnej i występowi naszych szkolnych artystów, którzy zaprezentowali musical odnoszący się do jej historii. W tym i następnym dniu mogliśmy poczęstować się urodzinowym tortem i innymi pysznościami.
Uroczystość poprowadzili nauczyciele: Anna Król-Piekarczyk i Andrzej Mazur.

Życzymy całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy i nauki oraz rozwoju w twórczej i przyjaznej atmosferze.