Your address will show here +12 34 56 78
Zasady rekrutacji
 • Rozpoczyna się aktywne działanie Kandydatów w systemie elektronicznej rekrutacji, polegające na dokonywanie wyboru szkół i oddziałów.

 • Aby bezproblemowo przebrnąć przez proces rejestracji skorzystaj z naszych kroków

Krok I

Zaloguj się w elektronicznym systemie naboru i wybierz interesujące Cię kierunki kształcenia

Krok II

Wydrukuj ,wypełniony w elektronicznym systemie naboru, WNIOSEK o przyjęcie do szkoły.

Krok III

Zaloguj się na swoje konto i wpisz swoje osiągnięcia.

Krok IV

POTWIERDZENIE WOLI WYBORU SZKOŁY

Krok IV
Krok IV

POTWIERDZENIE WOLI WYBORU SZKOŁY

Pliki zawierają formularze, należy je pobrać i otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader 
6 lipca 2018 r. sprawdź, czy jesteś na liście osób przyjętych do szkoły
Jeżeli zostałeś przyjęty do technikum, zgłoś się do szkoły po skierowanie na badania lekarskie.
Badania lekarskie przeprowadzisz w Poradni Medycyny Pracy w Przychodni na Rondzie
Przynieś do szkoły wymagane dokumenty
W dniach od 6 lipca (piątek) do 12 lipca (czwartek)
w godzinach od 9:00 do 15:00
Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:
 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 2 fotografie legitymacyjne – podpisane z tyłu (imię, nazwisko i klasa)
 • Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) – wypełniony kwestionariusz, pobrany ze szkolnej strony i podpisany przez rodziców i kandydata.
 • Deklaracja dotycząca wyboru drugiego języka obcego

Uczniowie technikum dodatkowo:
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Krok III
Krok III

Zaloguj się na swoje konto i wpisz swoje osiągnięcia.

Zaloguj się na swoje konto i wpisz swoje osiągnięcia (oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia szczególne -konkursy, olimpiady, wolontariat itp.)

W dniach od 22 czerwca (piątek) do 26 czerwca 2018 (wtorek)
 w godz. 9:00 do 15:00

przynieś do punktu naboru dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia
Pamiętaj, że kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum

Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:  
 • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum  
 • Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

Przypominamy osobom, którym przysługuje pierwszeństwo przyjęcia, o konieczności dostarczenia brakującego oświadczenia (pobranego ze strony naszej szkoły i podpisanego przez rodziców)

Dodatkowe dokumenty (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim czy o wolontariacie, jeśli te informacje nie zostały wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum


Krok II
Krok II

Wydrukuj ,wypełniony w elektronicznym systemie naboru, WNIOSEK o przyjęcie do szkoły.

Wydrukuj ,wypełniony w elektronicznym systemie naboru, WNIOSEK o przyjęcie do szkoły.

Jeżeli Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest szkołą pierwszego wyboru, przynieś do nas swój wniosek. Nie zapomnij, że ma być podpisany przez Ciebie i przez Rodzica.

Wnioski przyjmowane są w dniach od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Jeśli spełniasz któreś (albo kilka) z warunków lub kryteriów, decydujących o pierwszeństwie w przypadku uzyskania równej liczby punktów:
 • masz problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, (w tym specjalistycznej) albo,
 • wychowujesz się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej;
 • ktoś z Twojej rodziny jest niepełnosprawny;
 • jesteś wychowywany samotnie wychowywany(a) przez jednego z rodziców
 • wychowujesz się w rodzinie zastępczej

Przynieś także wypełnione i podpisane przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie,

Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:
 • Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru), potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna 
 • OŚWIADCZENIE o spełnianiu kryteriów decydujących o pierwszeństwie przyjęcia do szkoły w przypadku równej liczby punktów (pobrane ze strony szkolnej, wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego) 

Krok I
Krok I

Zaloguj się w elektronicznym systemie naboru i wybierz interesujące Cię kierunki kształcenia

Zaloguj się w elektronicznym systemie naboru i wybierz interesujące Cię kierunki kształcenia

https://slaskie.edu.com.pl

Jeżeli Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest szkołą pierwszego wyboru, zapoznaj się z WARUNKAMI I TRYBEM PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA w ŻORACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
OFERTA EDUKACYJNA

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa o profilu biologiczno-chemicznym (analityczno-badawcza)

z elementami dietetyki z rozszerzeniem z chemii, biologii i języka angielskiego. Nauczane języki obce: j. angielski i j. niemiecki. Zajęcia dodatkowe z analityki badawczej, dietetyki oraz wiedzy o żywieniu w nowoczesnym laboratorium chemicznym.

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa medialno-prawna

z elementami kryminalistyki pod patronatem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Nauczane języki obce: angielski i j. francuski. Zajęcia dodatkowe z kryminalistyki i dziennikarstwa z fachowcami w tej dziedzinie.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik logistyk

z możliwością wyboru zajęć dodatkowych obejmujących elementy logistyki wojskowej z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego. Nauczane języki obce: j. angielski i j. rosyjski.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik ekonomista

z elementami zarządzania małą firmą z rozszerzeniem z matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Nauczane języki obce: j. angielski i j. niemiecki. Istnieje możliwość ukończenia certyfikowanego kursu obsługi kas fiskalnych.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik hotelarstwa

z elementami obsługi kelnerskiej z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Nauczane języki obce: j. angielski i j. francuski. Zajęcia dodatkowe z możliwością certyfikacji obsługi kelnerskiej, kursu baristy, sommeliera, serwisu specjalnego oraz zajęcia dodatkowe dla chętnych z j. hiszpańskiego lub włoskiego.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik obsługi turystycznej

z elementami odnowy psychosomatycznej w SPA & Wellness pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Nauczane języki obce: j. angielski i j. włoski. Zajęcia dodatkowe z możliwością uzyskania certyfikatu: pilota wycieczek, animatora czasu wolnego oraz dla chętnych zajęcia z j. hiszpańskiego

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik fotografii i multimediów

klasa dziennikarsko-filmowa z rozszerzeniem z j. polskiego i informatyki. Nauczane języki obce: j. angielski i j. rosyjski. Zajęcia dodatkowe z technik filmowania i podstaw tworzenia filmów oraz tworzenia materiałów multimedialnych na potrzeby współczesnych mediów. Istnieje możliwość ukończenia kursu operatora dronów.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik eksploatacji portów i terminali

specjalista transportu i spedycji. Nauczane języki obce: j. angielski i j. niemiecki. Kierunek przygotowuje również indywidualnie uczniów chętnych z zakresu obsługi urządzeń ładunkowych - praca w sektorze budowlanym jako operator sprzętu.