Your address will show here +12 34 56 78

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA w ŻORACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OFERTA EDUKACYJNA

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa medialno-prawna

z elementami kryminalistyki, z rozszerzeniem z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa analityczno-badawcza

z elementami dietetyki, z rozszerzeniem z biologii, chemii, języka angielskiego;

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa o profilu matematyczno-lingwistycznym

z elementami informatyki z rozszerzeniami z matematyki, języka francuskiego i języka angielskiego. Zajęcia dodatkowe z matematyki, informatyki, języka angielskiego i języka francuskiego przy współpracy z francuską firmą Sopra Steria.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik logistyk

z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego – przygotowujący specjalistów w zakresie zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik ekonomista

z rozszerzeniem z matematyki i Wiedzy o społeczeństwie - przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik hotelarstwa

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego – przygotowujący do pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach itp.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik organizacji turystyki z animatorem czasu wolnego klasa pod patronatem Rainbow

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego – przygotowujący do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik fotografii i multimediów

z rozszerzeniem z j. polskiego i informatyki - - przygotowujący specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik eksploatacji portów i terminali

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego - przygotowujący do pracy w portach, terminalach oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów.