Your address will show here +12 34 56 78

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA w ŻORACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zasady rekrutacji
  • Rozpoczyna się aktywne działanie Kandydatów w systemie elektronicznej rekrutacji, polegające na dokonywanie wyboru szkół i oddziałów.

  • Aby bezproblemowo przebrnąć przez proces rejestracji skorzystaj z naszych kroków

Krok I

Zaloguj się w elektronicznym systemie naboru i wybierz interesujące Cię kierunki kształcenia

Krok II

Wydrukuj ,wypełniony w elektronicznym systemie naboru, WNIOSEK o przyjęcie do szkoły.

Krok III

Zaloguj się na swoje konto i wpisz swoje osiągnięcia.

Krok IV

POTWIERDZENIE WOLI WYBORU SZKOŁY

Krok I

Zaloguj się w elektronicznym systemie naboru i wybierz interesujące Cię kierunki kształcenia
Jeżeli Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest szkołą pierwszego wyboru, zapoznaj się z dokumentem: "WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA w ŻORACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

Krok II

Wydrukuj ,wypełniony w elektronicznym systemie naboru, "WNIOSEK o przyjęcie do szkoły".
Jeżeli Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest szkołą pierwszego wyboru, przynieś do nas swój wniosek. Nie zapomnij, że ma być podpisany przez Ciebie i przez Rodzica.
Wnioski przyjmowane są w dniach od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.
Jeśli spełniasz któreś (albo kilka) z warunków lub kryteriów, decydujących o pierwszeństwie w przypadku uzyskania równej liczby punktów:
•    masz problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, (w tym specjalistycznej) albo,
•    wychowujesz się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej;
•    ktoś z Twojej rodziny jest niepełnosprawny;
•    jesteś wychowywany samotnie wychowywany(a) przez jednego z rodziców
•    wychowujesz się w rodzinie zastępczej

Przynieś także wypełnione i podpisane przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie,

 Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:
•    Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru), potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna
•    OŚWIADCZENIE o spełnianiu kryteriów decydujących o pierwszeństwie przyjęcia do szkoły w przypadku równej liczby punktów (pobrane ze strony szkolnej, wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego)
OFERTA EDUKACYJNA

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa analityczno-badawcza

z elementami dietetyki, z rozszerzeniem z biologii, chemii, języka angielskiego

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Klasa medialno-prawna

z elementami kryminalistyki, z rozszerzeniem z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik logistyk

z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego – przygotowujący specjalistów w zakresie zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik ekonomista

z rozszerzeniem z matematyki i Wiedzy o społeczeństwie - przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik hotelarstwa

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego – przygotowujący do pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach itp.

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik organizacji turystyki

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego – przygotowujący do pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik fotografii i multimediów

z rozszerzeniem z j. polskiego i informatyki - przygotowujący specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Technik eksploatacji portów i terminali

z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego - przygotowujący do pracy w portach, terminalach oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego - języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego lub języka włoskiego i języka obcego zawodowego angielskiego, niemieckiego lub francuskiego – realizowane są w grupach.