Aktualności, Osiągnięcia

Kolejny sukces ucznia naszej szkoły!!!

Damian Ziółkowski, uczeń 2 klasy technikum o profilu technik logistyk, zajął III miejsce w Regionalnym konkursie Języka Angielskiego Zawodowego – „Be Professional.”!

Konkurs odbył 28.02.18 w ZS nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju i obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania języka angielskiego zawodowego, która była weryfikowana w 2 częściach:
– pisemnej, sprawdzającej znajomość słownictwa, pojęć związanych z danym kierunkiem kształcenia
– ustnej, w ktorym uczniowie prezentowali swoj kierunek ksztalcenia zawodowego.

O zajęciu miejsca decydowała łączna ilość punktów uzyskana w obu częściach konkursu.

Serdecznie gratulujemy!!!