KA1 "Edukacja bez granic" (2020 - 2022)


Projekt skierowany jest do kadry pedagogicznej. W ramach projektu zorganizowany został we wrześniu kurs języka angielskiego z elementami kulturoznawstwa w stolicy Irlandii, Dublinie.  
 

W lutym 2022 roku planowane jest szkolenie rozwijającego umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym.  

  1. W trakcie zajęć języka angielskiego w Dublinie nauczycieli uczestniczący w projekcie rozwijali cztery podstawowe umiejętności: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Ważnym elementem była harmonijna integracja sprawności językowych tak, by komunikacja w języku obcym mogła przebiegać w sposób płynny. Uczestnicy kursu odświeżyli bazę leksykalną oraz zaznajomili się z bogatym zasobem nowych środków leksykalnych, co pozwoli im lepiej reagować w sytuacjach codziennych, z którymi mogą się spotkać w szkole. W trakcie kursu zwrócona została uwaga na umiejętność wypowiadania się i opisywania doświadczeń życiowych, umiejętność relacjonowania zdarzeń, wyrażania nadziei i zamiarów. Kurs został wzbogacony o bogaty program zajęć kulturowych, który przybliżył uczestników do najobszerniejszego i najbardziej wiarygodnego poznania rzeczywistości i kultury państw anglojęzycznych. 
  2. Szkolenie o charakterze międzykulturowym odbędzie się w lutym 2022 roku na wyspie Reunion, w regionie francuskim. Francja jest państwem, które ma bardzo duże doświadczenie w procesie asymilacji uchodźców oraz imigrantów. Kraj ten wypracował skuteczne metody radzenia sobie z problemami adaptacyjnymi, co jest doskonałym argumentem przemawiającym za wyborem właśnie takiego partnera. Szkolenie ma na celu wprowadzenie nauczycieli do tematyki wielokulturowości Europy z uwzględnieniem tła historycznego. Podczas szkolenia uczestnicy odkryją ciekawy i różnorodny obszar europejski, zapoznają się z różnorodnością kulturową kontynentu oraz nauczą się budować relacje międzykulturowe. Ważnym efektem szkolenia będzie na pewno nabycie przez nauczycieli wrażliwości i umiejętności, które pozwolą im rozwiązywać konflikty, które nierzadko pojawiają się w środowiskach wielokulturowych. Zrozumienie różnic międzykulturowych pomaga we właściwym funkcjonowaniu społeczeństwa tak, aby możliwa była współpraca pozbawiona konfliktów. W trakcie szkolenie nauczyciele posiądą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim będą mieć praktyczny kontakt ze środowiskiem zróżnicowanym etnicznie. Nauczyciele w ramach programu zapoznają się z różnorodnością kulturową, zarówno wynikającą z położenia geograficznego, jak i z różnorodnością organizacyjną. Zakłada się, że w trakcie szkolenia nauczyciele poznają również ważne mechanizmy, które mogą zamykać lub też otwierać kontakty z odmienną kulturą. Również inne ważne umiejętności pomocne w komunikacji międzykulturowej, takie jak empatyczne słuchanie, oddzielanie ocen i właściwa interpretacja faktów zostaną przećwiczone przez uczestników szkolenia.

Author


Avatar