Aktualności, dla uczniów

Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości z wynikami egzaminów maturalnych można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 14:00