Aktualności, dla uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Decyzją Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2019/ 2020 każdy uczeń ubezpiecza się indywidualnie w dowolnie wybranej agencji ubezpieczeniowej.

Przypominamy, że zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, tak by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

Przypominamy, że szkoła nie ma obowiązku organizacji ubezpieczenia.