dla rodziców

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Forma spotkania

Data

Godzina

Dla kogo

1

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami

14.09.2017

16.00

Klasy maturalne LO i Technikum

17.00

Klasy pierwsze LO i Technikum

Spotkanie z wychowawcami

16.00

Klasy drugie LO oraz drugie i trzecie Technikum

2

Konsultacje indywidualne z wychowawcami oraz wszystkimi nauczycielami

9.11.2017

16.00-17.00

Wszystkie klasy

22.03.2018

3

 

Spotkanie z wychowawcą oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami

14.12.2017

16.00

Wszystkie klasy

18.04.2018

16.00

Klasy maturalne LO i Technikum

11.06.2018

16.00

Wszystkie klasy

 
Nauczyciele odbywają cotygodniowe konsultacje wg harmonogramu dostępnego na stronie szkoły