Your address will show here +12 34 56 78

Certyfikat- Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

W marcu 2016 roku nasza szkoła przystąpił do kolejnego projektu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, w ramach ogólnopolskiego konkursu dla szkół zawodowych. Organizatorem tego konkursu było Studium Prawa Europejskiego, zaś celem konkursu zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy. W ramach projektu w szkole odbyło się wiele spotkań, wycieczek, konkursów i działań związanych z rynkiem pracy. Mieliśmy możliwość poznać rynek pracy od kuchni. Wszystkie działania w ramach projektu przyczyniły się do zacieśnienia już istniejącej współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, uczelniami wyższymi i przeróżnymi zakładami pracy. Cieszymy się z nagrody i dziękujemy Wszystkim za wsparcie w realizacji projektu.

Skip to content