Your address will show here +12 34 56 78https://polona.pl/
–  jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. W Polonie można znaleźć najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii. Są tu obiekty reprezentujące cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.https://wolnelektury.pl/biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 6500 tytułów w wolnym dostępie, w tym wiele szkolnych lektur. Serwis zawiera także audiobooki.https://lektury.gov.pl/Serwis zawiera wiele szkolnych lektur, przede wszystkim te dostępne w domenie publicznej, wraz z ich wykazem oraz opisami.http://fototeka.fn.org.pl/prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Wszystkie zdjęcia prezentowane w serwisie są opatrzone logo Filmoteki Narodowej i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i innych licencji ustawowych określonych w przepisach dotyczących ochrony praw autorskich.https://ninateka.pl/unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych: rejestracji spektakli teatralnych i operowych, koncertów, dokumentów, reportaży, animacji, filmów eksperymentalnych, które mogą stanowić ciekawe uzupełnienie lekcji. Nauczyciele i uczniowie mogą założyć konto EDU i bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym dostępnych w NINATECE EDU. Nauczyciele dodatkowo zyskują również dostęp do scenariuszy lekcji, które ułatwią prowadzenie lekcji. https://www.foto.karta.org.pl/Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA gromadzi, profesjonalnie opracowuje, zabezpiecza i udostępnia fotografie dokumentujące dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku do współczesności (życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, modę i obyczaje).http://staropolska.pl/index.php – serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa (ŚREDNIOWIECZE – RENESANS – BAROK) oraz towarzyszący jej wybór opracowań.https://literat.ug.edu.pl/ – cyfrowa biblioteka zawierająca  znaczące  utwory  literatury polskiej  wolne  od  praw  autorskich i jest dostępna  bez ograniczeń dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.https://www.europeana.eu/pl – Udostępnia zbiory europejskich instytucji kultury i sztuki – użytkownicy mają dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych (książek, muzyki, dzieł sztuki i innych) z narzędziami do wyszukiwania i filtrowania, które pomogą w znalezieniu dokładnie tego, czego potrzebuje użytkownik. Wszystkie zasoby pochodzą z domeny publicznej lub są dostępne na wolnych licencjach. Biblioteka udostępnia też w bardzo atrakcyjnej wizualnie formie wystawy tematyczne partnerskich muzeów, zawierające również dzieła chronione prawami autorskimi, a także dostęp do EUscreen – bazy filmów o tematyce kulturalnej.https://www.corinth3d.com/pl – Aplikacja edukacyjna Corinth to wizualna biblioteka ponad 1500 naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół podstawowych i średnich, świetna pomoc edukacyjna do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii lub historii. 

keep reading

0

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

od dnia 01.09.2021 w związku z zagrożeniem COVID 19

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo obowiązują następujące zasady:

 1. Na terenie biblioteki szkolnej należy mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.*
 2. Nie będzie możliwości korzystania z czytelni.
 3. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do zbiorów na półkach.
 4. Książki można wypożyczyć lub oddać codziennie w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 5. Zgodnie z rekomendacją MEiN, MZ i GIS wszelkie materiały papierowe podlegają  48-godzinnej kwarantannie. W związku z powyższym książki i inne zasoby będą odpisane z konta czytelnika oraz odłożone na właściwe miejsce dopiero po 2 dniach.
 6. Biblioteka nie przyjmuje do odwołania żadnych darów.

* Punktu 1 nie stosuje się do uczniów i nauczycieli odbywających lekcje w bibliotece. Obowiązują wytyczne określone w ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I ZASAD ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW.
0

Uncategorized
Book cafe

Dla kogo? 
Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. 

Zasady obowiązujące podczas spotkań: 
> szanujemy opinie innych, im więcej różnych opinii tym lepiej,
> nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów,
> nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać,
> przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć lektury,
> każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to w jakim tempie czyta,
> jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki,
>przede wszystkim mamy się dobrze bawić! 

Kiedy? 
Spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc – każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 15:45-16:30.  

Jak dołączyć?  
Nic prostszego, zgłoś chęć uczestnictwa za pomocą maila m.rzymanek@zs2zory.pl  lub przyjdź się zapisać do biblioteki.


To co, widzimy się? 🙂 

0

Uncategorized
Europeana Collections – zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z różnych instytucji kultury i dający możliwość jednoczesnego przeszukiwania zasobów europejskiego dziedzictwa kulturowego, dostępnego w językach krajów Unii Europejskiej.

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.
 
Lektury gov.pl – portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Wolne lektury – to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo.

Biblioteka literatury polskiej – alfabetyczny spis lektur.

Polona – portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej.

Biblioteka Narodowa – gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.
Ma prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akedemicka) – Centrum pełni tradycyjne funkcje biblioteki naukowej, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie i narzędzia informacyjne. Z zasobów CINiBA mogą korzystać wszyscy. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – strona umożliwiająca wyszukiwanie książek i innych dokumentów w postaci elektronicznej.

Libra.ibuk – wirtualna czytelnia książek.

Polska Bibliografia Literacka – to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

Język polski – materiały dla uczniów przyporządkowano do trzech menu: „Wiedza”, „Umiejętności” i „Egzaminy”. Menu „Wiedza” – opracowanie epok literackich, lektur szkolnych, teksty wierszy, informacje o pisarzach i poetach. Menu „Umiejętności” – wskazówki, jak pisać różne formy wypowiedzi pisemnej, testy czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia, porady i zadania dotyczące czytania ze zrozumieniem, informacje o sposobach szybkiego, łatwego i skutecznego uczenia się, podstawy retoryki, wskazówki dotyczące recytacji. Menu „Egzaminy” – informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury, wymagania edukacyjne, zadania egzaminacyjne, wzory wypracowań..

Polski na 5-tkę – opracowania lektur, motywy literackie itp.

Staropolska on-line – utwory dawnej literatury polskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok).

Interklasa. Polski portal edukacyjny – informacje z różnych przedmiotów nauczania.

Listy z krainy snów… – różne wiersze, opowiadania, piosenki.

Matematyka – pomoc w nauce matematyki.

Pi-stacja – darmowe wideo-lekcje z matematyki.

Biologia z blondynką – zadania z biologii dla maturzystów i innych uczniów.
0

Uncategorized

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • patronat imprez Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Dzień Przedsiębiorczości oraz Dzień Logistyka
 • pomoc w organizacji wycieczki na terenie KSSE
 • realizacja projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Kariera i Kompetencje”
 • prelekcje podczas spotkań „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 

Żorska Izba Gospodarcza

 • Współpraca od 2003 roku
 • patronat od 2015 roku
 • realizacja wspólnych projektów dla uczniów i nauczycieli
 • realizacja projektu IKAR- wakacyjne praktyki dla uczniów
 • organizacja „Dnia Przedsiębiorcy”- impreza środowiskowa
 • wspólne warsztaty i prelekcje pracodawców podczas „Światowego Dnia Przedsiębiorczości”

 

Uniwersytet Ekonomiczny

 • Patronat UE
 • Udział młodzieży w Ekonomii Ekstremalnej
 • „Logistyka przy ognisku” – spotkanie młodzieży klas II i III Technikum Logistycznego z Panem dr Piotrem Hanusem i Panią Anną Oleksy
 • udział młodzieży w wykładach i warsztatach w ramach Ekonomii dla Liceum i Technikum
 • prelekcje Pan dr inż. Tomasz Zieliński – Dziekana Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku podczas spotkań np. Przedsiębiorczość droga do sukcesu, Dnia Logistyka oraz Dnia Przedsiębiorczości
 • udział uczniów w warsztatach debatanckich zorganizowanych przez Fundację Polska Debatuje i Centrum Informacji o Euro NBP.
  udział uczniów w konkursie Ligi Młodych Logistyków.
 • Udział młodzieży w Dniach Otwartych UE

 

Akademia Wychowania Fizycznego

 • podpisanie umowy o współpracy
 • wykłady dr Damiana Hermana w ramach Tygodnia Zdrowia i Urody

 

Politechnika Śląska

 • podpisanie umowy o współpracy
 • spotkania z młodzieżą klas maturalnych
 • prelekcje dr hab. Bernarda Witka
 • udział młodzieży w Salonie Maturzysty

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 • podpisanie umowy o współpracy
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice
 • Realizacja innowacji pedagogicznej w klasie medialno-prawnej z elementami kryminalistyki

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

 • Warsztaty dla uczniów
 • Realizacja projektu: Śląska Liga Biznesowa
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice

Hospicjum im. Jana Pawła II

 • Coroczny przemarsz ulicami miasta w ramach programu „Pola nadziei”

 

Więzienie Jastrzębie-Szeroka

 • Zapoznanie się z pracą w więzieniu i kompetencjami personalno-społecznymi przydatnymi do pracy w charakterze służby więziennej
 • Organizacja wycieczek do więzienia
 • prezentowanie przez uczniów talentów teatralnych we więzieniu

 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A

 • Warsztaty na temat prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prowadzenie lekcji z przedstawicielami Agencji
 • Wspólne imprezy np. „Dzień Przedsiębiorczości”
 • Uczestniczenie naszej młodzieży w kursach nadających nowe kwalifikacje uczniom naszej szkoły

 

Współpraca z Fundacją Edukacji Przedsiębiorczej

 • Realizacja projektu – gra edukacyjna
 • Realizacja warsztatów: Wejście na rynek pracy z sukcesem, samoocena i ścieżka kariery

 

Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości:

 • Realizacja programów edukacyjnych np.: młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, dzień przedsiębiorczości
 • organizacja jednodniowych praktyk zawodowych

 

Współpraca z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis:

 • Warsztaty dla młodzieży
 • Realizacja projektu „Bądź Przedsiębiorczym”
 • Szkolenia wyjazdowe i  e-learningowe
 • Organizacja „Dnia Przedsiębiorczości”
 • Uzyskanie certyfikatu przez szkołę „Bądź Przedsiębiorczym”

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • warsztaty nt. komunikacji, interpersonalnej, wzmocnienia swojej osobowości,
 • przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych

 

Młodzieżowe Biuro Pracy

 • organizacja targów pracy
 • spotkania nt. Wymarzonych zawodów
 • Udział młodzieży w targach podmiotów ekonomii społecznej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia kariery
 • omówienie z pracodawcą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • spotkania nt.: rynek pracy a moje oczekiwania, lokalny rynek pracy , możliwości zatrudnienia, poznaję swój zawód, mój start na rynku pracy,analiza predyspozycji zawodowych, korzyści wynikające z zatrudnienia, z OHP do kariery, dopiąć swego czyli jak wyznaczy i osiągną swoje cele, gdzie i jak szuka pracy, wybieramy zawód – osobiste planowanie kariery w oparciu o kompetencje, test kompetencji zawodowych

 

Powiatowy Urząd Pracy

 • prelekcje nt. Rynku pracy
 • realizacja projektów unijnych
 • udział w konkursach
 • Współorganizacja imprez lokalnych w ramach Europejskiego Tygodnia Kariery Zawodowej oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości


Współpraca z Leroy Merlin Żory, Castorama   Żory , Makro  – Rybnik, Nifco  Żory
– organizacja praktyk zawodowych dla technikum logistycznego.

 

Współpraca z uczelniami wyższymi np.: z bankami np.:ING Bank Śląski, Kredyt Bank oraz przedsiębiorstwami:

 • Prowadzenie zajęć z udziałem przedstawicieli
 • Współorganizowanie konkursów
 • Udział instytucji w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”, „Dniu Przedsiębiorczości”
 • spotkanie z prezesem Klubu Abstynenta „Ster na trzeźwość” – profilaktyka uzależnienia alkoholowego – wzrost wiedzy na temat zdrowia i jeg uwarunkowania w planowaniu kariery zawodowej 
 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach – projekt Wojewody Śląskiego „Pomoc organizacjom społecznym naszego regionu w oparciu o wolontariat” 
 • Spotkania z przedstawicielem firmy Adecco Poland – warunki zatrudnienia na rynku pracy Unii Europejskiej, ubezpieczeń i realizacji krótkotrwałych umów o pracę
 • Warsztaty dla młodzieży klas maturalnych „Jak cię widzą, tak cię piszą – podstawowe zasady autoprezentacji” warsztaty zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Ochrony Pracy
 • organizacja spotkań z policją, podróżnikami, ludźmi różnych narodowości – prowadzenie przez nich lekcji itp.
 • Spotkanie z pracownikiem agencji headhunterskiej ManPower-profesjonlany „łowca głów” – warsztaty z przygotowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego, zaznajamia z aktualnymi trendami panującymi na rynku pracy itp.
 • Spotkanie z Native Speakerem – z Joe Phillips, zajęcia prowadzone są dla klas z językiem angielskim
 •  

Film – Absolwenci Tischnera
https://www.youtube.com/watch?v=P2ggwqsJxbY

 
POWER NOWE DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

nr 2016-1-PL01-KA102-025563

Projekt rozpoczął się 15.11.2016r, okres realizacji 20 miesięcy (do 14.07.2018r.) Raport końcowy z projektu do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został złożony zgodnie z terminem 14.09.2018r.

ROK 2018

 • do rekrutowano uczniów – styczeń
 • podpisano umowę z firmą pośredniczącą Training Vision Ltd. ustalając wcześniej przydział obowiązków dla szkoły i firmy oraz ustalono budżet z firmą
 • ustalono program pobytu uczestników
 • uczniowie sporządzili CV w języku polskim i angielskim
 • wybrano miejsca praktyk oraz miejsca noclegowe
 • po wcześniejszym rozeznaniu rynku zdecydowano i zakupiono bilety lotnicze wybierając najkorzystniejszą ofertę
 • dokonano ubezpieczenia wyjeżdzających na staże po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zakupiono laptop dla koordynatora i słowniczki dla uczniów z języka angielskiego po przeprowadzonym wcześniej rozeznaniu ofert
 • zakupiono materiały reklamowe
 • wprowadzono dane do systemu Big Bang
 • wybrano nauczycieli do prowadzenia zajęć
 • zrealizowano zajęcia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego zawodowego, z przedmiotów zawodowych, z doradztwa zawodowego, z psychologiem i kulturalnych, bhp)
 • uczestnicy sporządzili Indywidualny Plan Kariery
 • dla chętnych zorganizowano testy predyspozycji zawodowych oraz testy wiedeńskie
 • przeprowadzono spotkania z rodzicami celem podpisania umów i niezbędnej dokumentacji oraz przekazania informacji dotyczących wyjazdu
 • przeprowadzono szkolenie bhp dla uczestników staży
 • podpisano umowę finansową z firmą pośredniczącą
 • zorganizowano 2 wyjazdy na miejsca praktyk – Anglia Portsmouth (kwiecień, maj)
 • każdy dzień uczestnik odnotowywał w dzienniczku zajęć w języku polskim i angielskim, nauczyciele opiekunowie każdego dnia dokonywali kontroli praktyk
 • wypłacono kieszonkowe uczniom i nauczycielom opiekunom – część przed wyjazdem i część po powrocie
 • zorganizowano kontrolę miejsc praktyk i warunków noclegowych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły
 • uczestnicy sporządzili indywidualne sprawozdania z pobytu oraz prezentacje ze stażu
 • przeprowadzono ankiety ewaluacyjne oraz satysfakcji uczestników
 • przed, w trakcie i po prowadzono promocję projektu
 • przygotowano Certyfikaty i Europassy dla uczestników
 • podsumowano projekt dzieląc się doświadczeniem w maju z pierwszego wyjazdu i w listopadzie z drugiego wyjazdu w Kinie na Starówce w ramach spotkania z przedsiębiorcami oraz uczniami szkół gimnazjalnych, ponadpodstawowych
 • sporządzono i wysłano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji raport końcowy – wrzesień

W dniu 31 stycznia 2019 roku szkoła otrzymała pismo z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z informacją, że projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami   z wniosku o dofinansowanie i z oceną: „projekt należy ocenić wysoko pod względem realizacji. Niewątpliwie wywrze pozytywny wpływ zarówno na uczestników, jak i podmioty zaangażowane w jego realizację”.

Rozliczona kwesta dofinansowania wynosi: 111 352 EUR tj. 471 642,53 PLN.

praca_ekonomiści_Anglia

Czas_wolny_Anglia_2018

                                                                            Koordynator Joanna Krupa0

Uncategorized
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 

0

Aktualności, Logistyka, Olimpiada, Osiągnięcia, Uncategorized

Patryk Kozaczuk zdobył złoty medal  na  II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.

 
6 kwietnia 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyły się zawody finałowe II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.


Nasz uczeń Patryk Kozaczuk z klasy IV L został zwycięzcą i otrzymał  indeks Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

Gratulujemy !!!

0

Skip to content