Your address will show here +12 34 56 78

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

od dnia 01.09.2021 w związku z zagrożeniem COVID 19

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo obowiązują następujące zasady:

 1. Na terenie biblioteki szkolnej należy mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.*
 2. Nie będzie możliwości korzystania z czytelni.
 3. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do zbiorów na półkach.
 4. Książki można wypożyczyć lub oddać codziennie w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 5. Zgodnie z rekomendacją MEiN, MZ i GIS wszelkie materiały papierowe podlegają  48-godzinnej kwarantannie. W związku z powyższym książki i inne zasoby będą odpisane z konta czytelnika oraz odłożone na właściwe miejsce dopiero po 2 dniach.
 6. Biblioteka nie przyjmuje do odwołania żadnych darów.

* Punktu 1 nie stosuje się do uczniów i nauczycieli odbywających lekcje w bibliotece. Obowiązują wytyczne określone w ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I ZASAD ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW.
0

Uncategorized
Book cafe

Dla kogo? 
Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. 

Zasady obowiązujące podczas spotkań: 
> szanujemy opinie innych, im więcej różnych opinii tym lepiej,
> nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów,
> nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać,
> przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć lektury,
> każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to w jakim tempie czyta,
> jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki,
>przede wszystkim mamy się dobrze bawić! 

Kiedy? 
Spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc – każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 15:45-16:30.  

Jak dołączyć?  
Nic prostszego, zgłoś chęć uczestnictwa za pomocą maila m.rzymanek@zs2zory.pl  lub przyjdź się zapisać do biblioteki.


To co, widzimy się? 🙂 

0

Uncategorized
Europeana Collections – zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych – z różnych instytucji kultury i dający możliwość jednoczesnego przeszukiwania zasobów europejskiego dziedzictwa kulturowego, dostępnego w językach krajów Unii Europejskiej.

Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.
 
Lektury gov.pl – portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Wolne lektury – to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo.

Biblioteka literatury polskiej – alfabetyczny spis lektur.

Polona – portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej.

Biblioteka Narodowa – gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.
Ma prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akedemicka) – Centrum pełni tradycyjne funkcje biblioteki naukowej, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie i narzędzia informacyjne. Z zasobów CINiBA mogą korzystać wszyscy. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – strona umożliwiająca wyszukiwanie książek i innych dokumentów w postaci elektronicznej.

Libra.ibuk – wirtualna czytelnia książek.

Polska Bibliografia Literacka – to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

Język polski – materiały dla uczniów przyporządkowano do trzech menu: „Wiedza”, „Umiejętności” i „Egzaminy”. Menu „Wiedza” – opracowanie epok literackich, lektur szkolnych, teksty wierszy, informacje o pisarzach i poetach. Menu „Umiejętności” – wskazówki, jak pisać różne formy wypowiedzi pisemnej, testy czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia, porady i zadania dotyczące czytania ze zrozumieniem, informacje o sposobach szybkiego, łatwego i skutecznego uczenia się, podstawy retoryki, wskazówki dotyczące recytacji. Menu „Egzaminy” – informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury, wymagania edukacyjne, zadania egzaminacyjne, wzory wypracowań..

Polski na 5-tkę – opracowania lektur, motywy literackie itp.

Staropolska on-line – utwory dawnej literatury polskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok).

Interklasa. Polski portal edukacyjny – informacje z różnych przedmiotów nauczania.

Listy z krainy snów… – różne wiersze, opowiadania, piosenki.

Matematyka – pomoc w nauce matematyki.

Pi-stacja – darmowe wideo-lekcje z matematyki.

Biologia z blondynką – zadania z biologii dla maturzystów i innych uczniów.
0

Uncategorized

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • patronat imprez Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Dzień Przedsiębiorczości oraz Dzień Logistyka
 • pomoc w organizacji wycieczki na terenie KSSE
 • realizacja projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Kariera i Kompetencje”
 • prelekcje podczas spotkań „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 

Żorska Izba Gospodarcza

 • Współpraca od 2003 roku
 • patronat od 2015 roku
 • realizacja wspólnych projektów dla uczniów i nauczycieli
 • realizacja projektu IKAR- wakacyjne praktyki dla uczniów
 • organizacja „Dnia Przedsiębiorcy”- impreza środowiskowa
 • wspólne warsztaty i prelekcje pracodawców podczas „Światowego Dnia Przedsiębiorczości”

 

Uniwersytet Ekonomiczny

 • Patronat UE
 • Udział młodzieży w Ekonomii Ekstremalnej
 • „Logistyka przy ognisku” – spotkanie młodzieży klas II i III Technikum Logistycznego z Panem dr Piotrem Hanusem i Panią Anną Oleksy
 • udział młodzieży w wykładach i warsztatach w ramach Ekonomii dla Liceum i Technikum
 • prelekcje Pan dr inż. Tomasz Zieliński – Dziekana Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku podczas spotkań np. Przedsiębiorczość droga do sukcesu, Dnia Logistyka oraz Dnia Przedsiębiorczości
 • udział uczniów w warsztatach debatanckich zorganizowanych przez Fundację Polska Debatuje i Centrum Informacji o Euro NBP.
  udział uczniów w konkursie Ligi Młodych Logistyków.
 • Udział młodzieży w Dniach Otwartych UE

 

Akademia Wychowania Fizycznego

 • podpisanie umowy o współpracy
 • wykłady dr Damiana Hermana w ramach Tygodnia Zdrowia i Urody

 

Politechnika Śląska

 • podpisanie umowy o współpracy
 • spotkania z młodzieżą klas maturalnych
 • prelekcje dr hab. Bernarda Witka
 • udział młodzieży w Salonie Maturzysty

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 • podpisanie umowy o współpracy
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice
 • Realizacja innowacji pedagogicznej w klasie medialno-prawnej z elementami kryminalistyki

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

 • Warsztaty dla uczniów
 • Realizacja projektu: Śląska Liga Biznesowa
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice

Hospicjum im. Jana Pawła II

 • Coroczny przemarsz ulicami miasta w ramach programu „Pola nadziei”

 

Więzienie Jastrzębie-Szeroka

 • Zapoznanie się z pracą w więzieniu i kompetencjami personalno-społecznymi przydatnymi do pracy w charakterze służby więziennej
 • Organizacja wycieczek do więzienia
 • prezentowanie przez uczniów talentów teatralnych we więzieniu

 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A

 • Warsztaty na temat prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prowadzenie lekcji z przedstawicielami Agencji
 • Wspólne imprezy np. „Dzień Przedsiębiorczości”
 • Uczestniczenie naszej młodzieży w kursach nadających nowe kwalifikacje uczniom naszej szkoły

 

Współpraca z Fundacją Edukacji Przedsiębiorczej

 • Realizacja projektu – gra edukacyjna
 • Realizacja warsztatów: Wejście na rynek pracy z sukcesem, samoocena i ścieżka kariery

 

Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości:

 • Realizacja programów edukacyjnych np.: młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, dzień przedsiębiorczości
 • organizacja jednodniowych praktyk zawodowych

 

Współpraca z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis:

 • Warsztaty dla młodzieży
 • Realizacja projektu „Bądź Przedsiębiorczym”
 • Szkolenia wyjazdowe i  e-learningowe
 • Organizacja „Dnia Przedsiębiorczości”
 • Uzyskanie certyfikatu przez szkołę „Bądź Przedsiębiorczym”

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • warsztaty nt. komunikacji, interpersonalnej, wzmocnienia swojej osobowości,
 • przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych

 

Młodzieżowe Biuro Pracy

 • organizacja targów pracy
 • spotkania nt. Wymarzonych zawodów
 • Udział młodzieży w targach podmiotów ekonomii społecznej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia kariery
 • omówienie z pracodawcą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • spotkania nt.: rynek pracy a moje oczekiwania, lokalny rynek pracy , możliwości zatrudnienia, poznaję swój zawód, mój start na rynku pracy,analiza predyspozycji zawodowych, korzyści wynikające z zatrudnienia, z OHP do kariery, dopiąć swego czyli jak wyznaczy i osiągną swoje cele, gdzie i jak szuka pracy, wybieramy zawód – osobiste planowanie kariery w oparciu o kompetencje, test kompetencji zawodowych

 

Powiatowy Urząd Pracy

 • prelekcje nt. Rynku pracy
 • realizacja projektów unijnych
 • udział w konkursach
 • Współorganizacja imprez lokalnych w ramach Europejskiego Tygodnia Kariery Zawodowej oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości


Współpraca z Leroy Merlin Żory, Castorama   Żory , Makro  – Rybnik, Nifco  Żory
– organizacja praktyk zawodowych dla technikum logistycznego.

 

Współpraca z uczelniami wyższymi np.: z bankami np.:ING Bank Śląski, Kredyt Bank oraz przedsiębiorstwami:

 • Prowadzenie zajęć z udziałem przedstawicieli
 • Współorganizowanie konkursów
 • Udział instytucji w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”, „Dniu Przedsiębiorczości”
 • spotkanie z prezesem Klubu Abstynenta „Ster na trzeźwość” – profilaktyka uzależnienia alkoholowego – wzrost wiedzy na temat zdrowia i jeg uwarunkowania w planowaniu kariery zawodowej 
 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach – projekt Wojewody Śląskiego „Pomoc organizacjom społecznym naszego regionu w oparciu o wolontariat” 
 • Spotkania z przedstawicielem firmy Adecco Poland – warunki zatrudnienia na rynku pracy Unii Europejskiej, ubezpieczeń i realizacji krótkotrwałych umów o pracę
 • Warsztaty dla młodzieży klas maturalnych „Jak cię widzą, tak cię piszą – podstawowe zasady autoprezentacji” warsztaty zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Ochrony Pracy
 • organizacja spotkań z policją, podróżnikami, ludźmi różnych narodowości – prowadzenie przez nich lekcji itp.
 • Spotkanie z pracownikiem agencji headhunterskiej ManPower-profesjonlany „łowca głów” – warsztaty z przygotowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego, zaznajamia z aktualnymi trendami panującymi na rynku pracy itp.
 • Spotkanie z Native Speakerem – z Joe Phillips, zajęcia prowadzone są dla klas z językiem angielskim
 •  

Film – Absolwenci Tischnera
https://www.youtube.com/watch?v=P2ggwqsJxbY

 
POWER NOWE DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

nr 2016-1-PL01-KA102-025563

Projekt rozpoczął się 15.11.2016r, okres realizacji 20 miesięcy (do 14.07.2018r.) Raport końcowy z projektu do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został złożony zgodnie z terminem 14.09.2018r.

ROK 2018

 • do rekrutowano uczniów – styczeń
 • podpisano umowę z firmą pośredniczącą Training Vision Ltd. ustalając wcześniej przydział obowiązków dla szkoły i firmy oraz ustalono budżet z firmą
 • ustalono program pobytu uczestników
 • uczniowie sporządzili CV w języku polskim i angielskim
 • wybrano miejsca praktyk oraz miejsca noclegowe
 • po wcześniejszym rozeznaniu rynku zdecydowano i zakupiono bilety lotnicze wybierając najkorzystniejszą ofertę
 • dokonano ubezpieczenia wyjeżdzających na staże po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zakupiono laptop dla koordynatora i słowniczki dla uczniów z języka angielskiego po przeprowadzonym wcześniej rozeznaniu ofert
 • zakupiono materiały reklamowe
 • wprowadzono dane do systemu Big Bang
 • wybrano nauczycieli do prowadzenia zajęć
 • zrealizowano zajęcia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego zawodowego, z przedmiotów zawodowych, z doradztwa zawodowego, z psychologiem i kulturalnych, bhp)
 • uczestnicy sporządzili Indywidualny Plan Kariery
 • dla chętnych zorganizowano testy predyspozycji zawodowych oraz testy wiedeńskie
 • przeprowadzono spotkania z rodzicami celem podpisania umów i niezbędnej dokumentacji oraz przekazania informacji dotyczących wyjazdu
 • przeprowadzono szkolenie bhp dla uczestników staży
 • podpisano umowę finansową z firmą pośredniczącą
 • zorganizowano 2 wyjazdy na miejsca praktyk – Anglia Portsmouth (kwiecień, maj)
 • każdy dzień uczestnik odnotowywał w dzienniczku zajęć w języku polskim i angielskim, nauczyciele opiekunowie każdego dnia dokonywali kontroli praktyk
 • wypłacono kieszonkowe uczniom i nauczycielom opiekunom – część przed wyjazdem i część po powrocie
 • zorganizowano kontrolę miejsc praktyk i warunków noclegowych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły
 • uczestnicy sporządzili indywidualne sprawozdania z pobytu oraz prezentacje ze stażu
 • przeprowadzono ankiety ewaluacyjne oraz satysfakcji uczestników
 • przed, w trakcie i po prowadzono promocję projektu
 • przygotowano Certyfikaty i Europassy dla uczestników
 • podsumowano projekt dzieląc się doświadczeniem w maju z pierwszego wyjazdu i w listopadzie z drugiego wyjazdu w Kinie na Starówce w ramach spotkania z przedsiębiorcami oraz uczniami szkół gimnazjalnych, ponadpodstawowych
 • sporządzono i wysłano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji raport końcowy – wrzesień

W dniu 31 stycznia 2019 roku szkoła otrzymała pismo z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z informacją, że projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami   z wniosku o dofinansowanie i z oceną: „projekt należy ocenić wysoko pod względem realizacji. Niewątpliwie wywrze pozytywny wpływ zarówno na uczestników, jak i podmioty zaangażowane w jego realizację”.

Rozliczona kwesta dofinansowania wynosi: 111 352 EUR tj. 471 642,53 PLN.

praca_ekonomiści_Anglia

Czas_wolny_Anglia_2018

                                                                            Koordynator Joanna Krupa0

UncategorizedKlauzula dla uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Żorach przy ul. Boryńskiej2, tel: 32 434 20 76 , mail:sekretariat@zs2zory.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 43 45302 lub adresem email (adres email): borkowska@zs2zory.pl
 3. Dane osobowePana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Raciborzu
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

29b – Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Żorach przy ul. Boryńskiej 2, tel: 32 434 20 76 , mail: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2im. ks. prof. Józefa Tischneramożliwy jest pod numerem tel. nr. 32 4345302 lub adresem email e.borkowska@zs2zory.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Monitoring

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z siedzibą w Żorach przy ul. Boryńskiej 2, tel: 32 434 20 76 , mail: sekretariat@zs2zory.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 4345302 lub adresem email (adres email):borkowska@zs2zory.pl
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do  30 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

0

Aktualności, Logistyka, Olimpiada, Osiągnięcia, Uncategorized

Patryk Kozaczuk zdobył złoty medal  na  II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej.

 
6 kwietnia 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyły się zawody finałowe II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.


Nasz uczeń Patryk Kozaczuk z klasy IV L został zwycięzcą i otrzymał  indeks Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

Gratulujemy !!!

0

Uncategorized

Zapraszamy uczniów klas II i III kształcących się w Technikum w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista i fototechnik do wzięcia udziału w projekcie pn.
 „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego”

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego.

Rekrutacja do projektu trwa od 1.03.2018 do 31.03.2018r. Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Miasta Żory

http://zory.pl/aktualnosci/89-aktualnosci-komunikaty/2774-uczniowie-mog%C4%85-zdoby%C4%87-nowe-umiej%C4%99tno%C5%9Bci-dzi%C4%99ki-projektowi-%E2%80%9Ekariera-i-kompetencje%E2%80%9D.html

Zainteresowani uczniowie wypełnione dokumenty powinni złożyć  w wymaganym terminie
w szkole u Pani Małgorzaty Herman w gabinecie 204a lub w Urzędzie Miasta Żory na
ul. Rynek 9, pokój 209 w wersji drukowanej na kolorowo lub elektronicznie (zgodnie z regulaminem)

Oryginalna wiadomość

Regulamin

0

Skip to content