Your address will show here +12 34 56 78
DYŻURY  W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
 

poniedziałek 

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

wicedyrektor 

 

 

Cyprian Tyrański wicedyrektor
 

 

 

Małgorzata Albrycht 

 

wicedyrektor 

 

 

Janina Pyrchała 

dyrektor/pedagog

Janina Satława/ 

Edyta 

Karwasz 

kierownik praktyk 

zawodowych 

 

Robert  Osiński 

Dyżury trwają do czasu zakończenia lekcji w szkole, w razie nieobecności dyżurującego – dyżur pełni wyznaczona osoba.  

 

DYŻURY KIEROWNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Poniedziałek, wtorek, środa 

KSSENON  (po wcześniejszym umówieniu) 

Czwartek 

10:00 – 12:00   ZS Nr 2 

Piątek 

12:30 – 17:30   ZS Nr 2 

0

Skip to content