Your address will show here +12 34 56 78
dla rodziców

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Forma spotkania

Data

Godzina

Dla kogo

1

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami

14.09.2017

16.00

Klasy maturalne LO i Technikum

17.00

Klasy pierwsze LO i Technikum

Spotkanie z wychowawcami

16.00

Klasy drugie LO oraz drugie i trzecie Technikum

2

Konsultacje indywidualne z wychowawcami oraz wszystkimi nauczycielami

9.11.2017

16.00-17.00

Wszystkie klasy

22.03.2018

3

 

Spotkanie z wychowawcą oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami

14.12.2017

16.00

Wszystkie klasy

18.04.2018

16.00

Klasy maturalne LO i Technikum

11.06.2018

16.00

Wszystkie klasy

 
Nauczyciele odbywają cotygodniowe konsultacje wg harmonogramu dostępnego na stronie szkoły

0

Przypominamy o ubezpieczeniu uczniów!

Od 21 sierpnia 2017 w naszej szkole, wzorem lat ubiegłych, będzie możliwość ubezpieczenia się w ramach ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, szczegółowe informacje zostaną podane na stronie szkoły – w dniu 21 sierpnia 2017.

Rodzicom, którzy w poprzednim roku szkolnym ubezpieczali uczniów we własnym zakresie przypominamy, że zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, tak by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

Pobierz
0

dla rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Mirosław Lomania
Z-ca przewodniczącego: Dorota Michalska
Sekretarz: Monika Koterzyna-Wiśniewska

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach prosimy kierować na rachunek w Banku Spółdzielczym w Żorach.  W tytule przelewu podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Nr konta: 82 8456 0009 2001 0026 4460 0001

0