Your address will show here +12 34 56 78
Biblioteka


Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Jego Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec dostał posadę kierownika szkoły. Mieszkali w budynku szkolnym; to dlatego w późniejszych latach autor „Historii filozofii po góralsku” podpisywał się niekiedy: „Józek Szkolny”. W czasie wojny Tischnerowie musieli na kilka lat opuścić Łopuszną. Przez pewien czas mieszkali w Rabie Wyżnej, a w 1942 roku ojca przeniesiono do szkoły w
Rogoźniku, gdzie doczekali wyzwolenia. Tam też Józef Tischner-junior skończył szkołę powszechną oraz – w potajemnym nauczaniu – pierwszą gimnazjalną. W 1945 roku przyjęto go do gimnazjum w Nowym Targu, gdzie cztery lata później zdał tzw. dużą maturę. Następnie – zgodnie z wolą ojca – złożył papiery na Wydział Prawa UJ, mimo że podjął już wówczas decyzję, że zostanie księdzem. W maju 1950 roku zapukał do bramy seminarium przy ulicy Podzamcze w Krakowie. Pozostał studentem UJ – ale już na Wydziale Teologicznym. Studiował w najtrudniejszym dla Kościoła okresie w powojennej historii Polski. Na lata jego studiów przypada między innymi głośny proces Kurii krakowskiej, uwięzienie Prymasa i internowanie abpa Eugeniusza Baziaka oraz usunięcie wydziałów teologicznych z uniwersytetów. Tischner postanowił poświęcić się nauce. Pod wpływem ks. prof. Kazimierza Kłósaka rozwijał zainteresowania filozoficzne, zgłębiając szczególnie filozofią niemiecką. Wzorem kaznodziei był mu ks. prefekt Jan Pietraszko – późniejszy biskup. Na ostatnim roku miał wykłady z etyki społecznej z ks. dr Karolem Wojtyłą. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1955 roku z rąk bp. Franciszka Jopa. Zachęcony przez księdza Kłósaka podjął studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (lata 1955 – 1957). Po powrocie do Krakowa kontynuował je na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ (1957 – 1959). Równocześnie, w tych samych latach pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie i w parafii św. Kazimierza w Krakowie (1959 – 1963). W 1963 roku obronił doktorat u prof. Romana Ingardena na UJ.

Od 1963 roku wykładał filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym (później – Papieskim Wydziale Teologicznym, a od roku 1981 – w Papieskiej Akademii Teologicznej)w Krakowie. W 1974 roku habilitował się w ATK. W tym czasie współpracował już intensywnie z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak” (pierwsze teksty – 1965). W 1965 roku przeprowadził się z wikarówki parafii św. Kazimierza do domu księży profesorów przy ul. św. Marka 10, gdzie mieszkał do lat ’90 XX w. W latach ’70. odprawiał w kościele św. Marka słynne Msze święte dla przedszkolaków. Równocześnie pełnił obowiązki duszpasterza krakowskiej inteligencji, którą gromadziły jego głośne „trzynastki” w kościele św. Anny. Współpracował z wieloma środowiskami: lekarzami – szczególnie psychiatrami (przyjaźń z Antonim Kępińskim), uczonymi, artystami. 

Był cenionym rekolekcjonistą i wykładowcą. W latach ’70. i ’80. włączył się w ruch niezależnych inicjatyw kulturalnych (między innymi w latach 1977 – 1978 miał wykłady w ośrodkach działających przy klasztorze SS. Norbertanek oraz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie). Od roku 1980 wykładał filozofię dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie oraz filozofię na Wydziale Filologicznym UJ (Jego wykłady monograficzne wygłaszane w latach ’80. i ’90. w Collegium Witkowskiego UJ – co wtorek o godzinie 18 – przyciągały tłumy słuchaczy). Z ruchem „Solidarności” związał się od początku jego powstania; 19 października 1980 wygłosił w Katedrze Wawelskiej głośną homilię do przywódców NSZZ „Solidarność” (’Solidarność sumień’), która dała początek dziełu „Etyka solidarności”. W 1981 roku był gościem I Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów „Solidarności”. Wraz z działaczami NSZZ „Solidarność” RI (Rolników Indywidualnych) organizował w latach ’80. pomoc dla rolników z Podhala (sprowadzanie maszyn z Austrii, organizowanie wyjazdów na praktyki gospodarskie). Jako kapelan Związku Podhalan zainicjował tradycję sierpniowych Mszy świętych w intencji Ojczyzny w kaplicy pod Turbaczem (od roku 1982), na które przybywali pielgrzymi z całej Polski. Równocześnie współtworzył Wydział Filozoficzny PAT (od 1981), pełnił funkcję jego dziekana, a od roku 1985 był profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. Wybrany na rektora PAT, odmówił przyjęcia tej funkcji, pragnąc nadal zajmować się pracą naukową i duszpasterską. Współzałożyciel (wraz z Hansem-Georgiem Gadamerem i Krzysztofem Michalskim) i prezydent Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (1981), wielokrotnie uczestniczył w organizowanych przez ten Instytut spotkaniach intelektualistów z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. W roku 1993 otrzymał Nagrodę Polskiego PEN Clubu (w kategorii 'za twórczość poetycką, prozatorską i eseistyczną’). Honorowe doktoraty przyznały mu Uniwersytet Łódzki i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. Był laureatem wielu nagród, między innymi im. Jurzykowskiego (1988) [*], Pen Clubu (1993), im. Ksawerego Pruszyńskiego (1993). Kawaler Orderu Orła Białego (1999). Autor wielu książek, w tym dzieł filozoficznych, zbiorów szkiców i esejów poświęconych problematyce filozoficznej, społecznej i religijnej. Sporym powodzeniem cieszyły się niewielkie objętościowo publikacje Tischnera o charakterze duszpasterskim. Szczególne miejsce w Jego twórczości zajmują utwory pisane stylizowaną gwarą podhalańską. Szeroką popularność przyniosły ks. Tischnerowi audycje radiowe (m.in. „Rozmowy bez pointy” prowadzone z Jarosławem Gowinem na antenie Radia Kraków oraz czytana tamże „Historia filozofii po góralsku”) i programy telewizyjne. Po raz pierwszy ks. Tischner pojawił się w telewizji w maju 1981 roku – po zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Potem – dopiero w latach ’90… Na uwagę zasługują zwłaszcza cykle „Siedem grzechów głównych po góralsku” (1995), którego był współscenarzystą, oraz „Tischner czyta Katechizm” (1996) – rozmowy prowadzone z Jackiem Żakowskim. W ostatnich latach życia ciężko zachorował na raka krtani. Kolejne operacje pozbawiły Go możliwości mówienia. Mimo to prawie do ostatniej chwili wciąż pisał; z tego czasu pochodzą przejmujące teksty o Bożym Miłosierdziu. Zmarł 28 czerwca 2000 roku w Krakowie. 2 lipca pochowano Go w Łopusznej.Publikacje

 • 1963. Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla
 • 1975. Świat ludzkiej nadziei. Kraków : Znak (?)
 • 1978-79. Filozofia poznania. Kraków : Papieski Wydział Teologiczny
 • 1979. Polski kształt dialogu. Kraków : Znak.
 • 1979. Filozofia chrześcijańska w dialogu z marksizmem. Kraków : Instytut Filozofii przy Papieskim Wydziale Teologicznym : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
 • 1981. Etyka Solidarności. Kraków : Znak.
 • 1982. Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
 • 1990. Filozofia Dramatu. Paris : Éd. du Dialogue.
 • 1990. Książeczka pielgrzyma. Kalwaria Zebrzydowska : Calvarianum.
 • 1991. Polski młyn. Kraków : Nasza Przeszłość.
 • 1992. Boski młyn. Kraków : Oficyna Podhalańska : Secesja.
 • 1993. Nieszczęsny dar wolności. Kraków : Znak
 • 1993. Spowiedź rewolucjonisty : czytając Fenomenologię ducha Hegla. Kraków: Znak.
 • 1993. Miłość niemiłowana. Kraków : Wydaw. Sławomira Grotomirskiego.
 • 1994. Idzie o honor. Kraków: Oficyna Podhalańska : „Secesja”.
 • 1994. Jak żyć?. Wrocław : Tum.
 • 1994. Czytając Veritatis splendor. Kraków : Unum : Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 • 1996. Tischner czyta katechizm. Kraków : Znak.
 • 1997. W krainie schorowanej wyobraźni. Kraków : Znak.
 • 1997. Historia filozofii po góralsku. Kraków : Znak.
 • 1998. Spór o istnienie człowieka. Kraków : Znak.
 • 1999. Ksiądz na manowcach. Kraków : Wydaw. Znak.
 • 1999. Krótki traktat o naturze służby. Kraków.
 • 1999. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Kraków : Wydaw. AA, Wydaw. M.
 • 2000. Pomoc w rachunku sumienia. Kraków : Znak.
 • 2000. Myśli wyszukane. Kraków : Znak
 • 2001. Miłość nas rozumie : rok liturgiczny z księdzem Tischnerem. Kraków : Znak.
 • 2001. Wobec wartości (wyd. 3). Poznań: W drodze.
 • 2001. Wieści ze słuchanicy. Kraków: Znak.
 • 2003. Słowo o ślebodzie : kazania spod Turbacza 1981-1997. Kraków : Znak.
 • 2003. Spotkanie / z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska. Kraków: Znak.
 • 2003. O człowieku: wybór pism filozoficznych. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • 2004. Myślenie w żywiole piękna. Kraków : Znak.
 • 2005. Wokół Biblii. Kraków: Znak.
 • 2005. Idąc przez puste błonia. Kraków: Znak.
 • 2006. Studia z filozofii świadomości. Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera.
 • 2006. Zrozumieć własną wiarę. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
 • 2009. Etyka a historia. Wykłady. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera
 • 2009. Wiara ze słuchania. Kraków: Znak. Publikacja zawiera kazania wygłoszone przez księdza profesora w latach 1980-1992 w starosądeckim klasztorze Sióstr Klarysek.
 • 2010. Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne. Kraków : Znak
 • 2011. Nadzieja czeka na słowo. Rekolekcje 1966-1996. Kraków : Znak
 • 2012. Alfabet Tischnera. Wybór i opracowanie Wojciech Bonowicz. Kraków : Wydawnictwo Znak.
 • 2017. Inny. Eseje o spotkaniu. Kraków : Znak.
 • 2017. Wędrówki w krainę filozofów. Kraków : Znak. Zapis audycji radiowych z udziałem księdza Józefa Tischnera emitowanych w latach 1989–1991 w Programie 3 Polskiego Radia, a następnie w Polskim Radiu Kraków.
 • 2017. Krótki przewodnik po życiu : Nieznane teksty. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 2021. Miłość w czasach niepokoju : Niepublikowane wykłady. Wybór i opracowanie Joanna Podsadecka. Wydawnictwo WAM.
 • 2021. To co najważniejsze. Wybór i opracowanie Wojciech Bonowicz.  Kraków : Wydawnictwo Znak.Zestawienie materiałów (książek, płyt CD i DVD), dostępnych w naszej bibliotece, autorstwa naszego Patrona lub Jego dotyczących -> https://m003689.molnet.mol.pl/collection/364553

 
 
Strony O Patronie:

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”
Józef Tischner – Wikipedia
Józef Tischner – Wikicytaty
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Tischner.pl
0

MATURA 2021 (egzamin w formule 2015)

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronie CKE i OKE Jaworzno.

O egzaminie – ogólne informacje ze strony CKE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania […] oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1 [egz. maturalny str. 5-10]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
Deklaracja (zał. 1a)

Wypełnij tę deklarację (wariant A), jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) ukończyłeś(-łaś) już liceum, technikum albo szkołę artystyczną w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.
Wypełnioną deklarację (strony 1–4) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 8 lutego 2021 r.
Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 15 stycznia 2021 r.

Komunikat […] w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie […] maturalnym w 2021 roku (s. 4-6)

Egzamin maturalny z informatyki w 2021 r.

Dostosowania– Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Informacja(zał. 4b) – informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego


Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (informacje na temat wglądu znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego […] s. 103-105

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zał. 25a)

Wniosek o weryfikację sumy punktów (zał. 25b)

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zał. 25c)

Informatory o egzaminiach maturalnych z poszczególnych przedmiotów w formule 2015 (aneks 2021)

Przykładowe arkusze – z CKE

Opłata za egzamin maturalny

Informacja o opłatach znajduje się na s. 127-128 – Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” […]

Wniosek o zwolnienie z opłaty (należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2020 r.) (zał. 26)

OKE w Jaworznie udostępniła zdającym serwis (link do serwisu), który umożliwia sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2021 r. Po wprowadzeniu w formularzu danych identyfikujących zdającego i pozytywnej ich weryfikacji serwis wyświetla wszystkie egzaminy, za które, w przypadku ich zadeklarowania w bieżącej sesji egzaminacyjnej, należy wnieść opłatę.Przydatne adresy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Zegar maturalny – odlicza czas do matury

Dla maturzysty.info – wiele cennych informacji o maturze i studiach

Salon Maturzystów – Perspektywy – jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Tegoroczna edycja Salonu jest szóstą z kolei i odbędzie się w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Komplet informacji na temat matury – uzyskanych od ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych – i wymagań rekrutacyjnych pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.


Po maturze

dlaMaturzysty.pl – portal skierowany do maturzystów w Polsce. Informacje o maturze, egzaminach maturalnych. Szkoły wyższe w Polsce. Kierunki studiów. Szkoły policealne i językowe w Polsce

kierunkistudiow.pl – kierunki studiów – uczelnie – studia

pomaturze.pl – informator o szkołach wyższych, policealnych i językowych – znajdziesz tu adresy szkół, informacje o zasadach rekrutacji, wypowiedzi kadry nauczającej i prezentacje współpracujących z nami szkół.

studia.net – studia, kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka. Dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących informacji o studiach i uczelniach.

Studiowac.pl – wyszukiwarka uczelni, najlepsze studia wyższe i najciekawsze kierunki studiów! Poradniki maturalne. Arkusze maturalne z wcześniejszych lat

uczelnie.net – wyszukiwarka uczelni, kierunków studiów, ofert edukacyjnych. Informacje o drzwiach otwartych, konferencjach i wydarzeniach na uczelniach

Wybierz Studia – portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów

Studia – informacje z portalu Cogito

otouczelnie.pl – kierunki studiów, szkoły wyższe i uczelnie w Polsce – praktyki, staże, praca

otouczelnie na YouTube link

Drzwi otwarte na uczelniach
0

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2023/2024O egzaminie (formuła 2019) – ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie OKE Jaworzno. Więcej informacji na stronie CKE.

Harmonogram  przeprowadzania egzaminu zawodowego w poszczególnych zawodach (podstawa programowa 2019).


Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2024 r.:   formuła 2019


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2024 r.Przydatne adresy:


Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) – j.w.

Kwalifikacje w zawodzie – Testy zawodowe online i arkusze – rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Wyniki, klucze i odpowiedzi.

Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna)

Wnioski i druki


UWAGA!!!


Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,

– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,

– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,

– jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

0

Aktualności, Biblioteka, dla uczniów
Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników do wzięcia udziału w akcji  „Jak nie czytam, jak czytam” w piątek  – 8 czerwca 2018 r.

Wspólne czytanie rozpocznie się o 10:30 przed szkołą. Przynieś w tym dniu swoją książką.

Serdecznie zapraszamy!!!

Dodatkowo zapraszamy do zabawy: ZRÓB SELFIE I WYGRAJ NAGRODĘ

W tym roku zapraszamy uczniów i nauczycieli do dodatkowej zabawy w ramach akcji. Polega na pochwaleniu się czytaną książką na facebooku lub instagramie.

Jak to zrobić?

Zrób sobie selfie z książką w trakcie trwania akcji lub do końca czerwca.
Wrzuć je na swój profil na facebooku lub instagramie z hashtagiem #JakCzytam
Ustaw prywatność zdjęcia na „publiczne”, żeby mogli je zobaczyć nieznajomi oraz żebyśmy mogli je znaleźć w wyszukiwarce, losując nagrody.
Zdjęcia nie trzeba wstawiać na profil „Biblioteki w Szkole” ani akcji.
Opublikowane zdjęcia można zobaczyć tutaj:
Instagram
Facebook (musisz być zalogowany)

Ponieważ zabawa odbywa się na portalach społecznościowych, naturalnie nie jest przeznaczona dla najmłodszych uczniów.
Wszystkie zdjęcia wezmą udział w losowaniu dodatkowych nagród: czytnika ebooków i 10 wybranych książek.

Pobierz plakat promujący zabawę.

Po co nam to?

Ponieważ portale społecznościowe to naturalne środowisko dla młodzieży i to stamtąd czerpią wiele informacji. Zdjęcie koleżanki lub kolegi z książką to lepsza zachęta niż kolejne argumenty ze strony dorosłych.
Ponieważ rekomendacja rówieśników jest najskuteczniejszą formą polecania książek.
Ponieważ każde zdjęcie zobaczy kilkudziesięciu znajomych osoby, która je wrzuciła, a w skali wszystkich uczestników – kolejne setki tysięcy osób. To kolejny krok w tworzeniu mody na czytanie.
Ponieważ czytaniem można i warto się chwalić.

0

Skip to content