Your address will show here +12 34 56 78
Biblio-news

SZKOLNY KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
„Ja i Patron mojej szkoły”.

 

Cele konkursu:

 1. Kreatywne uczestnictwo młodzieży szkolnej w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Patrona.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie pasji i zdolności artystycznych.
 3. Promocja literatury o ks. prof. Józefie Tischnerze, pobudzanie do twórczej aktywności czytelniczej.

 

Zadanie konkursowe:

Wykonanie dowolną płaską techniką malarską dzieła plastycznego, techniką cyfrową lub fotograficzną na wybrany przez siebie temat. Format pracy A3.

Temat nr 1:
Tischner. Człowiek, który kochał ludzi.

Temat nr 2: Praca na podstawie fragmentu książki ks. Józef Tischnera „Wolność człowieka gór”  (wybór i oprac. Wojciech Bonowicz).

„Co góry mogą dać człowiekowi?

 Myślę, że przede wszystkim mogą ofiarować mu wolność.

Co człowiek może dać górom?

Może je obdarzyć sztuką.

 Wynika z tego, że zawsze patrząc na góry, widzimy je poprzez ludzi gór,

a patrząc na ludzi gór, widzimy ich poprzez góry.

Trudno powiedzieć, gdzie przebiega granica.”

                                                                               (ks. J. Tischner)

 

Szczegóły konkursu:

 • Praca powinna zostać wykonana przez ucznia samodzielnie.
 • Pracę należy podpisać na odwrocie – koniecznie wpisać imię, nazwisko i klasę.

Konkurs trwa od 16.05 – 31.05 br.

 • Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej u p. Martyny Rzymanek
  lub u p. Kingi Plesowicz.
 • Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
 •  
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniach 13-16.06 br.
 •  
 • W konkursie przewidziano nagrody. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostaną upublicznione na wystawie szkolnej.
0

Biblio-news

Rozpoczynamy obchody Tygodnia Bibliotek.

Tegoroczne hasło brzmi Biblioteka – świat w jednym miejscu.

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza do udziału w akcjach czytelniczych:

Wtorek 10.05 – spotkanie klubu PLANSZOMANII z grami „Wsiąść do pociągu – Europa” lub „K2”.

Środa – Czwartek – przy dobrych warunkach atmosferycznych zapraszamy do przyłączenia się do akcji Czytanie na trawie – na każdej 5 i 6 lekcji biblioteka wyjdzie poza swoje mury z książkami, które przeniosą was w inny świat.

Piątek 13.05 – spotkanie klubu książki BOOK CAFE – warsztaty, na których stworzymy książkowe pocztówki .

Ponadto w bibliotece czeka na was wystawa książek podróżniczych.
0

Biblio-news

Podczas kiermaszu na rzecz  Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy 608 zł by wesprzeć uchodźców z Ukrainy.
Dziękujemy!Już 12 kwietnia w naszej szkole odbędzie się kiermasz książki używanej. Będzie można kupić książki już po złotówce.
Pieniążki zebrane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na wsparcie Ukrainy.

Wszystkich, którzy chcą dorzucić cegiełkę na ten szczytny cel zapraszamy do udziału w kiermaszu.
Mile widziane są również dary książkowe (książki zadbane, wydane po 2010 r.),  zostaną one włączone do oferty sprzedażowej.
Książki można przynosić do biblioteki szkolnej lub sali 205 do dnia 8 kwietnia.

0

Biblio-news

KONKURS BIBLIOTECZNY

„KOBIETY W LITERATURZE, SZTUCE I KULTURZE”

 

Serdeczne gratulacje dla

 

Wiktorii Drzyzgi

Konstancji Gdali

Pauliny Wiśniewskiej

Za zajęcie ex aequo 1 miejsca.

 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie!

 

 

Cele konkursu:

– współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji, zwrócenie uwagi na ideę obchodzenia święta Dnia Kobiet;

– wzmocnienie świadomości uczniów na temat roli kobiety w literaturze, sztuce i kulturze;

– popularyzowanie piękna i wartości literatury;

– promocja książki i biblioteki w środowisku szkolnym.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 2 w Żorach;
2. Konkurs odbędzie się w dniu 08.03.2022 r. w bibliotece szkolnej.
3. Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru.
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wyniki zostaną podane w gablocie bibliotecznej w dniu 10 marca br.
5.
Na ręce 3 uczestników, którzy uzyskają najżywszą ilość punktów trafią nagrody.

 

 

0

Biblio-news

Biblioteka Śląska w Katowicach przypomina o możliwości korzystania z darmowego dostępu do serwisów z ebookami w 157 bibliotekach publicznych województwa śląskiego!
Bezpłatny dostęp trwa do końca lipca 2022 roku i zapewnia ofertę z serwisów Ebookpoint BIBLIO,IBUK Libra, Legimi.

Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie aktywnego konta w bibliotece z listy dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/101KqXzClNC1kK_bX75FJgMwGVCt_rY8r/

Biblioteki udostępniają swoim czytelnikom 3serwisy internetowe z książkami – także offline, w aplikacjach oraz na wybrane czytniki ebooków. Są to:

Ebookpoint BIBLIO – wschodząca gwiazda wśród ofert ebookowych w bibliotekach, która oferuje wiele wydawnictw obejmujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy jak również własne publikacje, a zwłaszcza popularne i cenione tytuły z zakresu:
– IT (wydawnictwo Helion!),
– ekonomii, biznesu, HR,
– prawa,
– techniki, mechaniki,a także podręczniki, poradniki i inne – dla studentów, praktyków, pasjonatów, nowicjuszy.
Katalog publikacji dostępny pod linkiem: https://biblio.ebookpoint.pl/zasoby-biblioteki/  Bazę udostępniają 94 biblioteki.

IBUK Libra – klasyka literatury naukowej, zbiór kilku tysięcy najbardziej fundamentalnych i pożądanych tytułów z wielu dziedzin nauki oraz literatury popularnonaukowej, a także niewielka dawka literatury pięknej na osłodę intelektualnych zmagań –oferta dla studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i nie tylko. Lista dostępnych tytułów na: https://bs.katowice.pl/e-zasoby/bazy-partnerskie/ibuk-libra/ Bazę udostępnia 135 bibliotek.

Legimi – serwis oferujący znakomitą większość najpopularniejszych wydawnictw beletrystycznych, z nowościami dostępnymi szybciej, niż w księgarni czy… na półce bibliotecznej. Abonament biblioteczny dostępny pod linkiem: https://www.legimi.pl/ebooki/ Bazę udostępnia 151 bibliotek
.


https://bs.katowice.pl/ksiazki-online-dla-kazdego/

https://mbpzory.pl/n,dostep-do-serwisow-legimi-ibuk-libra-oraz-ebookpoint-biblio0

Biblio-news
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie na plakat „Czytam, bo…”

Regulamin konkursu dostępny https://bsip.miastorybnik.pl/bo/czytam.htm

Adresaci:  Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego
Cele konkursu:
1) Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 
2) Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej;
3) Twórcza organizacja czasu wolnego – inicjowanie i pogłębianie zainteresowań i pasji;
4) Możliwość twórczej realizacji, wypowiedzenia się w formie plastycznej.

Kategorie wiekowe:

Kategoria I – uczniowie klas I-III
Kategoria II – uczniowie klas IV-VI
Kategoria III – uczniowie klas VII-VIII
Kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Forma pracy:

PLAKAT wykonany dowolną techniką, koniecznie formatu A3, ilustrujący temat konkursu (należy unikać wszelkich materiałów sypkich). Praca powinna być przygotowana przez ucznia odręcznie, samodzielnie i indywidualnie
z zachowaniem wszelkich praw autorskich. 

Zasady organizacyjne konkursu
1) Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
2) Z danej szkoły na konkurs można przesłać maksymalnie 3 prace z każdej kategorii wiekowej. Jeżeli zajdzie potrzeba (wpłynie więcej prac konkursowych), to należy przeprowadzić eliminacje szkolne. Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialny jest wyznaczony nauczyciel.
3) Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do opublikowania danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji prac na wystawie oraz na stronie internetowej konkursu.
4) Prace konkursowe oceni trzyosobowa komisja.
5) Organizator przewiduje nagrody (1, 2 i 3 miejsca) oraz ewentualne wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Terminy:
1) Prace konkursowe można przekazywać złożone na pół w kopertach A4:
– pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  do 31 marca 2022 roku na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
44-240 Żory, ul. Szkolna 8
z dopiskiem: Konkurs „Czytam, bo…”;
– lub osobiście do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku ul. B. Chrobrego 27.
Do koperty z plakatem należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną jak w metryczce z plakatu. Do niej należy włożyć wypełnioną czytelnie Kartę uczestnictwa (Załącznik nr 1) podpisaną przez rodzica (osobę uprawnioną do reprezentowania dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Brak podpisanej Karty jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie.
2) Ogłoszenie wyników oraz prezentacja najbardziej interesujących prac odbędzie się 23 kwietnia 2022 roku (w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich) w formie wirtualnej na stronie internetowej TNBSP oddział w Rybniku: bsip/miastorybnik.pl. Jeśli warunki na to pozwolą, zostanie zorganizowany wernisaż połączony z wręczeniem nagród.
0

Biblio-news

8 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu.

W czasach kiedy większość czasu spędzamy przed ekranami komputerów i smartfonów, niezwykle ważne jest zadbanie o nasze bezpieczeństwo w sieci. Poniżej znajdziecie ciekawe strony poświęcone tematyce bezpieczeństwa w Internecie. Zachęcam do zapoznania się z materiałami oraz wykorzystania nabytej wiedzy w codziennym korzystaniu z urządzeń mobilnych. 

Prezentacja multimedialna stworzona przez wydawnictwo „Biblioteka w szkole” Bezpieczny internet

Platforma edukacyjna https://edukacja.fdds.pl/ 
0

Biblio-news

Biblioteka działająca w Pracowni Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach
zaprasza amatorów nagrywania filmów przy użyciu telefonów i innych urządzeń elektronicznych, pasjonatów tradycji i śląskiej kultury, do nadsyłania nagrań promujących śląską godkę pt.„ Za starego piyrwy/ jak dawniej się żyło”.


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Pracownia Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach
2. Celem konkursu jest:
a) propagowanie śląskiej godki;
b) odwoływanie do tradycji górnośląskich;
c) budowanie relacji międzypokoleniowych;
d) rozwijanie zainteresowań i promowanie form audiowizualnych wśród uczniów.
3. Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiej wypowiedzi w gwarze śląskiej o tym jak
kiedyś żyło się w naszym regionie. Wywiad/wypowiedz powinna być przeprowadzona
z osobą, która pamięta dawne tradycje, kulturę i zwyczaje dnia codziennego na Śląsku.

Termin nadsyłania prac: 4 marca 2022 r.
Ogłoszenie wyników: 16 marca 2022 r.

Prace należy przesłać poprzez link:

https://tiny.pl/9fgqf.

Więcej szczegółów i regulamin http://pm.katowice.pl/biblioteka/2022/01/07/godziny-pracy-biblioteki-w-dniu-7-stycznia-2022/ 

0

Biblio-news

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
oraz 
II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim
zaprasza do udziału w 
X Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „… daj mi SŁOWO”

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
  ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Rybnika
  oraz Starosta Powiatu Wodzisławskiego.
 3. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej
  w literaturze i życiu, odkrywanie młodych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  – szkoły podstawowe: klasy VI – VIII
  – szkoły ponadpodstawowe
  i jest przeznaczony dla uczniów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie jednego wiersza  o tematyce wartości takich jak: Prawda, Dobro, Piękno…, który nie był dotąd nigdzie publikowany.
 6. Prosimy o przesyłanie pracy w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy biblioteka_zsb@zsbrybnik.pl
 7. Do pracy opatrzonej pseudonimem należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, opisaną tym samym pseudonimem, w której powinien znaleźć się wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1). Jest on również dostępny na stronie: http://www.bsip.miastorybnik.pl/poezja.htm.
 8. Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać do 4 marca 2022r. na adres:
  Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 lub składać u szkolnych koordynatorów konkursu, którzy dopilnują, by każdy uczestnik spełnił wymogi opisane w punkach 5-8 i dostarczą paczkę zbiorczą pod wskazany wyżej adres.
 9. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury.
 10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów nastąpi w kwietniu 2022 roku. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 11. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zdjęcia, podziękowania wszystkim, którzy wesprą naszą inicjatywę, zostaną zamieszczone na stronie: http://www.bsip.miastorybnik.pl/poezja.htm .
 12. Uczestnicy konkursu zgłaszając się, akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację przez organizatora swoich prac oraz zdjęć z uroczystego finału konkursu.
0

Skip to content