Your address will show here +12 34 56 78
AktualnościUWAGA Wyniki rekrutacji Erasmus+

W dniu 28.05.2024 została przeprowadzona rekrutacja do mobilności uczniów w ramach projektu Erasmus+, które odbędą się w roku szkolnym 2024/2025.

 

Zakwalifikowani uczniowie:

 

1. Cezary Stajkowski 1AT

2. Hanna Paduch 2H

3. Paweł Wojas 2E

4. Ruben Hruby 2E

5. Karolina Wronka 2H

6. Maria Brudnowska 2T

7. Filip Kozłowski 2P

8. Kacper Stępniak 2P

9. Julia Jakubus 1T

10. Julia Frączek 1B

11. Olga Brudnowska 1C

12. Emilia Obcowska 1C

13. Hanna Słowik 2C

14. Marta Maicher 1T

15. Dawid Szymański 1HP

16. Patrycja Kadlof 2C

17. Julia Krzyszpień 3T

18. Oliwier Rojek 1 EF

 

Lista rezerwowa:

 

1. Maja Kałus 1T

2. Tyron Karwasz 1B

3. Jan Krzak 2AT

4. Dawid Krawczyk 2E

5. Alicja Ochojska 1C

6. Emilia Pachota 1C

 

Zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy! Wszystkim kandydatom bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne rekrutacje!

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

0

Aktualności, Harmonogram część praktyczna


 

Harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 CZERWIEC   2024    (PODSTAWA  2017,  2019)

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egz.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia/czas trwania egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba

zdających

1.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

 

2024-06-03

 

09:00

/150 min

sala 303

(HGT.03)

 

10

3H

2.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

 

2024-06-03

 

09:00

/150 min

sala 304

(HGT.03)

 

9

3H

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

 

2024-06-03

 

09:00

/180 min

sala 306

(HGT.07)

 

11

3T

4.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

 

2024-06-03

 

09:00

/180 min

sala 307

 (HGT.07)

 

11

3T

5.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120

min

 

105

(SPL.01)

 

12

3L

6.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120 min

 

 

107

(SPL.01)

 

 

12

3L

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120 min

 

103

(SPL.02)

 

13

3P

8.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

d

 

2024-06-03

 

13:00

/150 min

 

105

(SPL.03)

 

6

 

9.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.06. 

Realizacja usług w recepcji.

d

 

2024-06-03

 

13:00

/150 min

 

105

(HGT.06)

 

1

10.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

 

2024-06-04

 

08:00

/180 min

 

201

(AUD.02)

 

13

3F

11.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

 

2024-06-05

 

08:00

/180 min

 

201

(AUD.02)

 

12

3F

12.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AU. 23.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Dk

Podstawa 2017

 

2024-06-06

 

08:00

/180 min

 

201

(AU.23)

 

1

13.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

206

(AUD.05)

 

1

14.    

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

204

(EKA.04)

 

11

3E

15.    

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

201

(EKA.04)

 

11

3E

16.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

WK

 

2024-06-18

 

08:00

/180 min

 

K3

(ELM.01)

 

4

4A

17.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

.

WK

 

2024-06-18

 

12:30

/180 min

 

K3

(ELM.01)

 

4

4A

 

18.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 

WK

 

2024-06-18

 

17:00

/180 min

 

 

K3

(ELM.01)

 

 

    3

     4A

 

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2024r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
 • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Uwaga!           Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu


0

Aktualności, Harmonogram część pisemnaHarmonogram części pisemnej (elektronicznej) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

CZERWIEC  2024r.   

PODSTAWA 2019

 

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

(60 min)

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

8:00

Podstawa

2019

201

11

3e

2.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

07.06.2024

8:00

Podstawa

2019

204

11

3e

3.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

10:00

Podstawa

2019

201

 

12

3L

4.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

10:00

Podstawa

2019

204

 

12

3L

5.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

12:00

Podstawa

2019

201

 

10

3h

6.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

12:00

Podstawa

2019

204

 

9

3h

7.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

14:00

Podstawa

2019

201

 

11

3T

8.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

14:00

Podstawa

2019

204

 

11

3T

9.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

08:00

Podstawa

2019

201

 

12

3F

10.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

08:00

Podstawa

2019

204

 

13

3F

11.   

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

10:00

Podstawa

2019

201

 

13

3P

12.   

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

10:00

Podstawa

2019

206

(204)

11

t. automatyk 4A

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2024r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

 • dokument tożsamości
 • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
 • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
 • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

 

Uwaga!   Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem


 

0

AktualnościUWAGA! REKRUTACJA UCZNIÓW – wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że dnia 28 maja 2024 (wtorek) o godz. 9.00 w sali 104 zostanie przeprowadzona rekrutacja do mobilności uczniów w ramach projektu Erasmus+, które odbędą się w roku szkolnym 2024/2025.

 

Komisja rekrutacyjna wyłoni uczestników wyjazdu w oparciu o następujące kryteria:

– wiedza na temat programu Erasmus plus oraz realizowanych projektów w szkole

– zaangażowanie w działania projektowe Erasmus+

– ocena z zachowania

– ocena z języka angielskiego

– schludny i stosowny ubiór, odpowiednia postawa uczniowska.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w języku angielskim.

Informacja skierowana jest do wszystkich uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy zadeklarują możliwość goszczenia ucznia z zagranicy w swoim domu!

Projekt współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ i w całości pokrywa koszty ubezpieczenia, podróży, zakwaterowania i wyżywienia w krajach partnerskich!

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

0

Aktualności


MISTRZOSTWA POLSKI LOK W DWUBOJU OBRONNYM

W dniach 26-28.04.2024 r. drużyna dziewcząt oraz chłopców naszej szkoły w składzie: Julia Dudek, Natalia Płonka, Oliwia Ruśniok, Renzo Foltyn de Oliveira, Jakub Dudzik i Tayron Karwasz wzięła udział w Mistrzostwach Polski LOK w Dwuboju Obronnym w Olsztynie reprezentując nie tylko nasze miasto, ale także cały region śląsko – łódzki. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w marszobiegu, rzucie granatem, strzelaniu do biathlonek oraz pojedynku strzeleckim. Zmagania były niezwykle wyczerpujące i wymagały od uczestników nie tylko umiejętności technicznych, ale także umiejętności błyskawicznego podejmowania decyzji w sytuacji stresowej. Obie drużyny sprostały temu zadaniu i wywalczyły w klasyfikacji ogólnej doskonałą 4 pozycję. Dodatkowo drużyna chłopców po fantastycznym biegu zdobyła 2 miejsce i puchar w kategorii marszobiegu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

0

AktualnościZachęcamy wszystkich do zapoznania się z artykułem o zawodach związanych z modą, który pojawił się na portalu Praca.pl. Spójrzcie proszę -> https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/zawody-zwiazane-z-moda-moje-hobby-praca_pr-1915.html

 

W artykule znajdziecie jeszcze następujące informację:

– Praca w modzie – jak zacząć?

– Branża modowa – możliwości, wymagania

– Praca w modzie – średnie wynagrodzenie

 

Serdecznie zachęcamy do lektury!

0

Aktualności


POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY ŻORY – KAMP-LINTFORT

PROJEKT „Historia, migracje i życie na Górnym Śląsku” / „Geschichte, Migration und Leben in Oberschlesien”

19 ROK WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

 

W poniedziałek 15 kwietnia uczniowie i nauczyciele Tischnera z pozytywnym nastawieniem przywitali uczennice oraz towarzyszących nauczycieli: dr Renate Seidel i Jörga Meschendörfera z zaprzyjaźnionej szkoły Georg-Forster-Gymnasium der Stadt Kamp-Lintfort. Każdy miał niewielkie obawy przed realizacją projektu, ale cel był jeden – poznanie nowych ludzi oraz dobra zabawa! Tak rozpoczęła się polsko – niemiecka wymiana uczniów, która trwa już 19 rok.

Tygodniowy pobyt obfitował w liczne atrakcje i wycieczki, zwiedzanie Krakowa, Katowic, Rybnika oraz Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Młodzież doskonaliła umiejętności komunikacyjne i społeczne na zajęciach w języku angielskim i niemieckim oraz warsztatach plastycznych na temat: „Tolerancja i migracje”.

Goście z Niemiec mieli okazję zapoznać się z historią, tradycjami i kulturą Górnego Śląska, a samo miasto Żory zwiedzili oprowadzani przez naszych uczniów. Integracji służył wspólnie spędzony czas na kręgielni i w escape roomach, takie zajęcia łączą w sobie zabawę, emocje, edukację i zaangażowanie w realizację wspólnego celu.

Uczniowie sami są współautorami programu przygotowując różne prezentacje oraz dokumentując przebieg wymiany w formie filmu. Wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych, otwartość na inne kultury i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te projekty są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w zjednoczonej Europie.

Młodzież bardzo pozytywnie oceniła przedsięwzięcia realizowane podczas wymiany, wyciągając wnioski: spotkanie zakończyło się sukcesem!

Koordynatorkami wymiany były: Anita Wala, Małgorzata Łuczak i Natalia Kadlof.

Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i merytorycznej pomocy Dyrektor Szkoły, którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania. W przyszłym roku planowana jest rewizyta – uczniowie już z niecierpliwością wyczekują na ponowne spotkanie z kolegami i koleżankami w Kamp-Lintfort.

0

Skip to content