Your address will show here +12 34 56 78
AktualnościINFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

 

5 lipca 2022 r. o godz. 8.30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl , a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło ( otrzymane w tym roku ) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

W szkole w sali 108 ( technikum ) i sali 107 ( liceum ) świadectwa maturalne będą do odbioru w godzinach 12.00 – 13.30.

0

Aktualności


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 

Dnia 24 czerwca 2022r.  roku zakończenie roku szkolnego wg poniższego harmonogramu: 

 

O godzinie 9.00  spotkanie z wychowawcami w salach: 

Klasa 

Sala  

1A

302

3 A 

103 

3 B 

301 

3 E 

105 

3 T 

107 

3 P 

108 

3 L 

104 

3 F 

309 

3 H 

109 

3 HG 

305 

3 LG 

306 

3 FG 

307 

3 RG 

205 

3 DG 

303 

3 EG 

304 

 

 

O godzinie 11.00   spotkanie z wychowawcami w salach: 

Klasa 

Sala 

1 B 

104 

1 C  

105 

2 T 

100 

1 A/P 

108 

1 L 

107 

1 F 

207 

1 E 

101A 

1 T 

209 

1 H 

109 

2 A 

303 

2 B 

304 

2 L/P 

305 

2A/H 

306 

2E 

307 

2F 

309 

 

0

Aktualności
Zebrania z rodzicami 8 czerwiec 2022 r.  

 

Dnia 8 czerwca 2022r.  roku odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu: 

 

O godzinie 15.45 –  spotkanie z wychowawcami w salach: 

Klasa 

Sala 

1 A 

107 

 

1 B 

108 

 

2 T 

100 

 

1 A/P 

303 

 

1 L 

109 

 

1 F 

207 

 

1 E 

7.06.2022 – sala 107 godz. 16.30 

1 T 

7.06.2022 – sala 108 godz. 16.30 

1 H 

106 A 

 

2 A 

307 

 

2 B 

309 

 

2 L/P 

105 

 

2A/H 

104 

 

2E 

206 

 

2F 

BIBLIOTEKA 

 

 

 

O godzinie 16.30 spotkanie z wychowawcami w salach: 

Klasa 

Sala  

1 C 

 

303 

3 A 

304 

 

3 B 

301 

 

3 E 

106 A 

 

3 T 

305 

 

3 P 

100 

 

3 L 

Aula  

 

3 F 

104 

 

3 H 

103 

 

3 HG 

202 

 

3 LG 

306 

 

3 FG 

309 

 

3 RG 

205 

 

3 DG 

101A 

 

3 EG 

204 

 

 

 

0

Aktualności, Projekt rządowy
W związku z realizacją programu „Aktywna Tablica – edycja 2020, -2021” w Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera i II Liceum Ogólnokształcący im. ks. prof. J. Tischnera zostały zakupione trzy notebooki, trzy projektory multimedialne, dwie dotykowe tablice interaktywne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” został wyznaczony szkolny e – koordynator do koordynowania działań w zakresie TIK i powołano nauczycielski zespół zadaniowy ds. wykorzystania TIK, który wspiera dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. W każdym oddziale Technikum i II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera prowadzone są zajęcia edukacyjne w wymiarze, co najmniej 5 godzin średnio w każdym tygodniu nauki, z wykorzystaniem TIK.

Nauczyciele naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wielu lekcjach otwartych np. z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, przedmiotów zawodowych podczas, których wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach programu. Prowadzimy szereg szkoleń wykorzystujących TIK w nauczaniu np. projekt „Lekcja: Enter!”, których celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w ich pracy. Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej uczestnicząc w szkoleniach oraz współpracują z nauczycielami stosującymi TIK w ramach międzyszkolnej sieci szkół. Szkolny e – koordynator uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez WOM w Katowicach w ramach sieci szkół uczestniczących w programie „Aktywna Tablica” – edycja 2021.

 

Szkolny e-koordynator

Edyta Adamczyk- Antulis

0

AktualnościA to dzięki udziałowi w programie dla szkół o tym samym tytule, który trwał od grudnia do kwietnia tego roku. Konkurs zorganizowało Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
 
Koordynatorką w szkole była Pani Anita Wala, nauczycielka języka niemieckiego, przy współpracy z Panią Joanną Ligas i Panią Pauliną Szostok. 
 
Uczniowie klas 2-4 uczestniczyli w różnorodnych zadaniach związanych z programem, m.in. lekcji „śniadania na świecie”, nauce słówek w różnych językach, prezentacji „przewodnik po świecie” autorstwa naszych uczniów pochodzących z zagranicy, quizie wiedzy o krajach europejskich czy przygotowaniu tablicy dobrego wychowania.  
 
0

Aktualności


UWAGA

Wyniki rekrutacji – SYCYLIA!

W dniu 30.05.2022 została przeprowadzona rekrutacja uczniów do wyjazdu w ramach projektu Erasmus+ ‘Career without borders’.

Zakwalifikowani uczniowie:

1. Mikołaj Jabłonka 3P

2. Kacper Bachlaj 2L/P

3. Jakub Braś 3H

4. Kacper Wypchoł 3D/G

5. Oliwia Gojny 3A

6. Laura Kania 2T

 

Lista osób rezerwowych:

1. Jordan Krzyżanek 3P

2. Konstancja Gdala 3B

3. Filip Bajdak 3H

4. Bartosz Łukasiak 3H

Zakwalifikowanym gratulujemy i zapraszamy wraz z rodzicami na spotkanie 10 czerwca (piątek) godz.18.00. Obecność obowiązkowa!

Wszystkim kandydatom bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejną rekrutację, która odbędzie się w nowym roku szkolnych! Następny kierunek to Portugalia!

0

Aktualności 

REKRUTACJA UCZNIÓW – Włochy (Sycylia) 3-9 PAŹDZIERNIKA 2022

 

 

Informujemy, że dnia 31 maja 2022 (wtorek) o godz. 15.45 w sali 305 zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów do kolejnej mobilności w ramach projektu Erasmus plus pt.: „Career without borders”.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

1. Anna Jakubus

2. Izabela Ogierman

3. Małgorzata Albrycht

wyłoni 6 uczestników wyjazdu w oparciu o następujące kryteria:

– wiedza na temat programu Erasmus plus oraz obecnie realizowanych projektów w szkole

– zaangażowanie w działania projektowe Erasmus+

– ocena z zachowania

– ocena z języka angielskiego

– schludny i stosowny ubiór, odpowiednia postawa uczniowska.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w języku angielskim.

Projekt “Career without borders” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ i w całości pokrywa koszty ubezpieczenia, podróży, zakwaterowania i wyżywienia w krajach partnerskich!

ZAPRASZAMY!

0

AktualnościINFORMACJA o procedurze wpisu Święta Ogniowego w Żorach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Żory czynią starania, by Święto Ogniowe – unikalne, uwarunkowane historycznie i kulturowo lokalne święto w Żorach – wpisane zostało na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego utworzoną według zasad przyjętych w związku z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 2 pkt 1 i 2 Konwencji). W tym roku nasze miasto obchodzi wspaniały jubileusz jakim jest 750. rocznica jego założenia i także w tym roku mija 320 lat od pamiętnej daty pożaru w Żorach, stanowiącej genezę obchodów tego święta.
Formalną stroną działań w tym zakresie zajmują się:
– Muzeum Miejskie w Żorach – inicjator przedsięwzięcia,
– Towarzystwo Miłośników Miasta Żory oraz
– Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego – stanowi formę inwentarza, spisu żywego dziedzictwa, ma ona charakter informacyjny i zawiera opis zgłaszanych zjawisk, ich rys historyczny, informację o miejscu występowania oraz znaczeniu dla społeczności, która je kultywuje. W Polsce Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – pojęcie to oznacza: praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przestrzeń kulturową, przedmioty i artefakty – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego.
To niematerialne dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości. Święto Ogniowe w Żorach wpisuje się w jedną z dziedzin, którą definiuje pojęcie, czyli praktyki społeczno – kulturowe. Rzeczoną grupę rozumiemy jako zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne.

Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości – UNESCO. Kiedy osiągnięty zostanie przez nasze miasto cel podstawowy a więc wpis na listę krajową, wówczas można ubiegać się (po spełnieniu bardzo wielu dodatkowych wymagań regulaminowych) o wpis Święta Ogniowego w Żorach na Reprezentatywną (czyli międzynarodową) Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Wyboru dokonuje Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO na swym corocznym posiedzeniu.

0

AktualnościWOW! Jedziemy na Mistrzostwa Polski!!!

19.05 br. w Żywcu rozegrany został wojewódzki finał zawodów „Sprawni jak żołnierze”, w którym spotkały się ze sobą najlepsze zespoły z naszego województwa. Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Kinga Fizia, Julia Dudek i Wiktoria Wyrobek oraz drużyna chłopców w składzie: Maciej Famulski, Piotr Klose i Konrad Spruch. Rywalizacja była niezwykle wyrównana i zacięta, a o zwycięstwie w poszczególnych konkurencjach decydowały czasem dziesiąte części sekundy. Obie nasze drużyny wystąpiły fenomenalnie walcząc o każdy punkt i bijąc życiowe rekordy, co przełożyło się na najlepsze w dotychczasowej historii szkoły wyniki – dziewczyny zajęły 3 miejsce, a chłopcy zwyciężyli zapewniając sobie tym samym udział w Mistrzostwach Polski. Dodatkowo Piotr Klose wywalczył srebrny, a Maciej Famulski brązowy medal w kategorii najlepszych strzelców zawodów.

Jesteśmy z Was bardzo dumni! Gratulujemy i życzymy powodzenia na Mistrzostwach!0

Aktualności


Chcesz służyć Rzeczpospolitej Polskiej? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

W dniu 20.05.2022 młodzież Technikum Hotelarstwa 3hg i Technikum Ekonomicznego 2e oraz Liceum Ogólnokształcącego 3a naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach doradztwa zawodowego. Celem spotkania i zwiedzania ZK jest podejmowanie decyzji przez uczniów naszej szkoły związanych z dalszym wyborem kariery zawodowej.

Szukasz pracy? Sprawdź aktualne oferty! https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

0

Skip to content