Biblio-news

„Twój głos ma znaczenie” – wyniki i analiza badań czytelniczych

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przeprowadzono ankietę czytelniczą wśród uczniów i nauczycieli.

Ankieta złożona była z 9 pytań zamkniętych i 1 otwartego, w którym każdy mógł podzielić się swoimi wskazówkami i pomysłami na dalszą działalność szkolnej biblioteki. W pytaniach 4, 5 i 6 respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź, stąd suma wszystkich odpowiedzi może być wyższa niż liczba ankietowanych. 

W badaniu wzięło udział 94 osoby – 77 uczniów oraz 17 nauczycieli i pracowników. 

Odpowiedzi miały dostarczyć informacji o poziomie czytelnictwa. Co więcej, postawione w ankiecie pytania umożliwiły wskazanie stosunku młodzieży szkolnej do książki, oraz sprawdzenie, czy czytanie wynika z obowiązku szkolnego, czy też jest wynikiem wewnętrznych potrzeb uczniów. 

W ostatnich przeprowadzonych badaniach przez Bibliotekę Narodową w 2019 roku 39,1% Polaków zadeklarowało, że czyta książki[1]. Natomiast w świetle badań przeprowadzonych wśród społeczności zespołu szkół pozytywny stosunek do czytania deklaruje aż 76% badanej społeczności. Jest to niesamowity powód do dumy! Niestety tylko 15% ankietowanych lubi czytać lektury szkolne. 

Pytanie dotyczące ilości przeczytanych książek w roku 2015 miało na celu scharakteryzowanie poziomu aktywności czytelniczej. 

Wśród 77 uczniów szkoły 56 stanowiły dziewczyny, a 21 chłopcy. Z odpowiedzi uczniów wynika, że 78% z nich czyta książki. Zarówno 20% dziewczyn jak i chłopców to czytelnicy czytający od 7 do 23 książek w ciągu roku. 9% dziewczyn wskazało, że przeczytało do tej pory więcej niż 23 książki. Tylko 16% dziewczyn i 38% chłopców stwierdziło, że nie sięgnęło po żadną książkę w 2020 r. 

Nauczyciele i pracownicy zespołu szkół stanowią grono, w którym każdy z nich czyta co najmniej jedną książkę w ciągu roku kalendarzowego. Co więcej większość respondentów –  aż 78,5%, czyta między 7 a 23 książkami. To naprawdę rewelacyjny wynik! 

W celu sprawdzenia, jakie są zainteresowania czytelnicze ankietowanych, zapytano o tematykę wybieranych książek. Do najchętniej czytanych należą niemal na równi kryminały, sensacje, powieści detektywistyczne oraz powieści obyczajowe i romanse, po 38 i 36 wskazań. Nieco mniej głosów otrzymały książki z gatunku fantastyki – 29 głosów. Na uwagę zasługują książki z zakresu rozwoju osobistego, czy też poradniki oraz ogólnie pojęta literatura naukowa i popularnonaukowa – 15 zaznaczeń, na które wskazywali zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. W pytaniu pozostawiono również miejsce na odpowiedzi własne uczestników, dzięki temu 5 osób podzieliło się swoimi upodobaniami czytelniczymi jakimi są neurodydaktyka, metodyka dyskretna, nowoczesne metody nauczania, książki o tematyce lotniczej, czy też z zakresu rozwoju duchowego. 

Na pytanie o to skąd pozyskują książki, najczęściej odpowiadano, że kupują je w księgarniach (47% wskazań) oraz, że wymieniają się ze znajomymi (37% odpowiedzi). Niestety z biblioteki szkolnej wypożycza tylko 19% badanych. Widać tutaj zatem wpływ opinii rówieśników na wybory czytelnicze, a także udane formy promocji i sprzedaży książek przez księgarnie i sklepy. 

Uczniowie i nauczyciele ZS2 w Żorach definitywnie wybierają książki w formie tradycyjnej. Taką odpowiedź zaznaczyło 91 ankietowanych. Część z nich – 21 osób, sięga również po książki w wersji elektronicznej, takie jak e-booki, książki dostępne online oraz 9 osób wskazało na audiobooki. 

Zaledwie ¼ społeczności czyta prasę. Wśród odpowiedzi na pytanie o tytuły czasopism pojawiały się: Angora, Polityka, Tygodnik Powszechny, Tygodnik NIE, Gazeta Wyborcza, Historia, Świat Wiedzy, Sensacje XXI wieku, National Geographic, PolonistykaAuto-świat, Bravo Sport, Przegląd Sportowy, Twój styl, Gala, Wysokie obcasy, Zwierciadło, Teleman, Gość Niedzielny. Pojawiały się również odpowiedzi odsyłające do ogólnej tematyki czasopism, takiej jak podróże, historia, czy też formy w jakiej czytają prasę – prasa internetowa. 

45% badanych przyznało, że korzysta z biblioteki szkolnej oraz jej zasobów. To ponad drugie tyle, co osób pozyskujących książki z biblioteki szkolnej. Widać, chętnie spędzają czas w czytelni oraz korzystają z innych dostępnych materiałów. Właśnie, w tym celu, żeby uprzyjemnić czas spędzany w szkolnej bibliotece oraz wprowadzić nowe, innowacyjne formy pracy z czytelnikiem ankietowani mogli wpisać swoje spostrzeżenia oraz sugestie na dalszą działalność biblioteki szkolnej. Pojawiło się wiele indywidualnych wpisów na konkretne tytuły książek, czy też wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawnicze oraz nową literaturę fachową i naukową. Prośby o większą ilość konkursów bibliotecznych. Były też opinie, że „jest ok”, „nic nie trzeba zmieniać”, „podoba mi się tak jak jest”. Bardzo ciekawym pomysłem jest stworzenie kącika kawiarnianego, który umożliwiłby w chłodne dni oddanie się lekturze z kubkiem ciepłej kawy, czy herbaty. 

[1] https://bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2019-r. [odczyt: 09.11.2020 r.] 

Author


Avatar