Biblio-news

Konkurs na zwiastun – MBP Żory (WYNIKI)

https://mbpzory.pl/n,konkurs-na-zwiastun

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Marta Foltyn, Zofia Staniek, Justyna Wróbel, Kamila Kubas, Wiktoria Karpińska

pod opieką Pani Agnieszki Zeh-Wypasek zajęli I miejsce!!!
Zadaniem konkursowym było stworzenie zwiastuna filmowej adaptacji książki. Wybór padł na „Tajemnica kamienicy” A. Stelmaszyk.
Zobaczcie sami: https://fb.watch/h77pUSdLmf/

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach organizuje konkurs dla młodzieży szkolnej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu zwiastuna filmowej adaptacji książki polskiego autora z wykorzystaniem dowolnej techniki animacyjnej i filmowej. Ocenie będzie podlegać pomysł oddający ducha książki oraz możliwość promocji literackiego pierwowzoru.

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 5-28 listopada 2022 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 30 listopada 2022 roku. 

Materiały konkursowe w formie pliku filmowego lub odnośnik do dysku internetowego należy przesłać na adres mailowy: konkursbibliotekazory@gmail.com do 28 listopada 2022 r. wraz z Kartą zgłoszeniową. Do głównych celów Konkursu należy popularyzacja wśród dzieci i młodzieży literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Spot filmowy zwany dalej „Zwiastunem” przygotowywany jest przez osobę lub zespół w skład którego mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie ukończyły 26 lat. Dodatkowo osoba lub zespół musi posiadać opiekuna – osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Uczestnikiem”, która w imieniu uczestnika(-ów) dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu. Zespół może liczyć maksymalnie 5 osób.

Czas trwania Zwiastunu nie może przekroczyć 2 minut. Zwiastun powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w Zwiastunie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.

Zwiastun musi być opisany według schematu: tytuł filmu oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu. O zakwalifikowaniu Zwiastunu do Konkursu decyduje Organizator. Zwiastuny nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach.

Członkowie Jury Konkursu przy ocenie wezmą pod uwagę następujące kryteria: 1) zgodność tematu Zwiastuna z tematyką Konkursu; 2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł; 3) wartość merytoryczną; 4) wartość artystyczną; 5) wartość techniczną. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mbpzory.pl.

 

Author


Avatar