Biblio-news

Wycieczka

 Dnia 2 lutego uczniowie klasy 2A wzięli udział w wycieczce do Katowic.


W pierwszej kolejności udaliśmy się z wizytą do Muzeum Śląskiego. Tam czekały na nas warsztaty z analizy obrazu w galerii polskiej sztuki nowoczesnej. Zaznajomiliśmy się ze schematem opisu dzieła malarskiego i poznaliśmy jego części składowe, takie jak: informacje ogólne, kompozycja, perspektywa, kolorystyka, światłocień i ekspresja obrazu. Na podsumowanie spotkania podjęliśmy próbę analizy obrazów pod okiem eksperta. Na koniec zwiedziliśmy pozostałą część wystawy Muzeum.

Następnym punktem wycieczki była Biblioteka Śląska. Odkrywaliśmy tajniki pracy bibliotekarza. Odwiedziliśmy pracownię zbiorów specjalnych, gdzie podziwialiśmy najstarsze zbiory biblioteczne. Cóż to było za niesamowite uczucie móc dotknąć rękopisu króla Polski, czy też ujrzeć najstarszy ekslibris. Dowiedzieliśmy się też skąd się wzięło powiedzenie „czytać od deski do deski”. W dziale digitalizacji podejrzeliśmy proces skanowania książek i innych obiektów. Na koniec Panie z działu konserwacji opowiedziały o metodach, materiałach oraz narzędziach introligatorskich służących do naprawy inkunabułów, rękopisów i białych kruków. Czy wiedzieliście, że książki są poddawane gorącym kąpielom?!Author


Avatar