Aktualności

Wycieczka do Firmy HYDROTECH S.A w Rybniku- Kłokocinie
Wycieczka do Firmy HYDROTECH S.A w Rybniku- Kłokocinie

W dniu 10.11.2022r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny Hydrotech S.A

Jest to producent i dostawca a także wykonawca specjalistycznych usług remontowo-serwisowych w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego.

Hydrotech S.A. obecnie dysponuje własną, nowoczesną siedzibą wraz z pełną bazą techniczno-produkcyjną, fachowym potencjałem organizacyjnym i zapleczem inżyniersko-projektowym.

W ofercie firmy znajdują się nie tylko kompletne maszyny i urządzenia górnicze ale również komponenty przemysłowej hydrauliki siłowej oraz konstrukcje stalowe spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości.

Dowiedzieliśmy się jak wygląda budowa sekcji kopalnianych oraz jak działają maszyny pod ziemią. Cała wycieczka była bardzo interesująca i dowiedzieliśmy się dużo ważnych informacji o tym co możemy robić po szkole – komentuje jeden z uczestników wycieczki.

Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu: „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Organizator wycieczki: Pani Joanna Krupa