Aktualności

V edycja konferencji „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”

W dniu 29 maja odbyła się V edycja konferencji „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Akademii Górnośląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Joanna Krupa, a w tym roku organizacją zajęła się Sylwia Kajstura. Szkoła przygotowała spotkanie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Ochotniczym Hufcem Pracy z siedzibą w Żorach i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach, dzięki czemu konferencja odbyła się w Kinie na „Starówce”. 
Prelegenci wygłosili bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat kim tak naprawdę jest osoba przedsiębiorcza i czym uczniowie powinni się sugerować przy wyborze swojego przyszłego zawodu oraz jak ważna jest pasja w życiu człowieka, a byli nimi:
  • Dyrektor Akceleratora Biznesu KSSENON w Żorach, pani Katarzyna Cierniak
  • Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, pani Katarzyna Saluk
  • Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pan Bartłomiej Gabryś
  • Dziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii Górnośląskiej w Katowicach, pan Aleksander Wolski.
Na koniec uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli wysłuchać dyskusji na panelu dyskusyjnym, w którym wzięli udział: dyrektor ZS nr 2 w Żorach – pani Janina Satława, dyrektor PUP w Żorach – pani Irena Ficek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach – pani Joanna Gregorczyk oraz przedsiębiorca z Żor i zarazem absolwent „Tischnera”.
Pomiędzy występami prelegentów można było zrelaksować się przy występie artystycznym zaprezentowanym przez uczennice ZS nr 2 w Żorach.
Poza młodzieżą i nauczycielami w spotkaniu wzięli udział także: Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Ireneusz Komorowski – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, Dominik  Krusberski – Naczelnik Wydziału Edukacji UM Żory, Marek Skowron – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta UM Żory, Bożena Kohl-Gudzik – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Żory, Zdzisław Krzak – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, dr. Inż. Tomasz Zieliński – Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku, Władysław Świątek – Dyrektor ZUS Oddział w Rybniku i wiele innych znakomitych gości. 
Bufet w postaci „słodkiego stołu” został zasponsorowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.