Aktualności

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2023/2024 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Decyzją Rady Rodziców w nowym roku szkolnym 2023/2024 każdy uczeń ubezpiecza się indywidualnie w dowolnie wybranej agencji ubezpieczeniowej. 

Przypominamy, że zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia,  tak by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka. Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki. 

 
Przypominamy, że szkoła nie ma obowiązku organizacji ubezpieczenia, jednak uczniowie którzy odbywać będą praktyki zawodowe – zobowiązani są do ubezpieczenia w ramach NNW.