Aktualności

Terminy egzaminów zawodowych podstawa programowa 2019!Podstawa 2019 

Część  praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – CZERWIEC 2021    (PODSTAWA 2019) 

Terminy i czas trwania egzaminów są różne i zależą od danej kwalifikacji! 

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

Terminy podstawowe:  

 

L.p. 

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egz. 

Data egzaminu /Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu 

Numer sali 

Liczba zdających 

 1.  

Technik eksploatacji portów i terminali 

333106  

 

SPL.02 

Obsługa podróżnych w portach  

i terminalach  

 

 

2021-06-07  

09:00 

120 min 

Aula 1  

26 

 1.  

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

  

d 

2021-06-07  

09:00 

180 min 

103  

12 

 1.  

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

 

d 

2021-06-07  

09:00 

180 min 

107  

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

 

2021-06-07  

09:00 

150 min 

105  

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

 

2021-06-07  

09:00 

150 min 

104  

11 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04.  

Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

dk 

2021-06-15  

08:00 

180 min 

201  

12 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04.  

Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

dk  

2021-06-15  

08:00 

180 min 

204  

12 

 

 

Terminy dodatkowe dla podstawy 2019 
 
• 23 czerwca 2021 (środa) – egzaminy pisemne (komputerowe) 
• 29 czerwca 2021 (wtorek) – egzaminy praktyczne typu „d” 
• 1 lipca 2021 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „dk 
 
Uwaga! 
Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). 
 
W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzwObowiązkowość egzaminu dla uczniów w Podstawie 2019 – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego. 
 
Uczniowie zostali o tym poinformowani przez wicedyrektora szkoły  na początku września w klasie pierwszej, natomiast wychowawcy byli  zobowiązani  przypominać  te informacje uczniom oraz  rodzicom na zebraniach. 

 

PODSTAWA 2019 

Część pisemna  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  –  w dniach 09.-10. czerwca 2021r.     

 

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

 

 Terminy podstawowe dla podstawy 20019 – klasy 2eg, 2rg, 2dg, 2hg 

 

Lp.

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egzaminu 

60 min 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu  

(60 min) 

Numer sali/miejsca egzaminu 

Liczba zdających 

 1.  

Technik eksploatacji portów i terminali 

333106  

 

SPL.02 

Obsługa podróżnych w portach  

i terminalach  

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

09:00 

201 

14 

 1.  

Technik eksploatacji portów i terminali 

333106  

 

SPL.02 

Obsługa podróżnych w portach 

 i terminalach  

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

09:00 

204 

12 

 1.  

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

13:00 

201 

12 

 1.  

 

Technik organizacji turystyki  

422104 

 

HGT.07.  

Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-09  

13:00 

204 

12 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04.  

Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

09:00 

201 

12 

 1.  

Technik ekonomista 

331403 

 

EKA.04. 

 Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

09:00 

204 

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

13:00 

201 

12 

 1.  

Technik hotelarstwa  

422402 

 

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 

Pisemny elektroniczny 

2021-06-10  

13:00 

204 

11 

 

 

Terminy dodatkowe dla podstawy 2019 
 
• 23 czerwca 2021 (środa) – egzaminy pisemne (komputerowe) 
• 29 czerwca 2021 (wtorek) – egzaminy praktyczne typu „d” 
• 1 lipca 2021 (czwartek) – egzaminy praktyczne typu „dk 
 
Uwaga! 
Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). 
 
W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzwObowiązkowość egzaminu dla uczniów w Podstawie 2019 – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego. 
 
Uczniowie zostali o tym poinformowani przez wicedyrektora szkoły  na początku września w klasie pierwszej, natomiast wychowawcy byli  zobowiązani  przypominać  te informacje uczniom oraz  rodzicom na zebraniach. 

 

Author


Avatar