Aktualności

Terminy egzaminów zawodowych podstawa programowa 2017 

 

PODSTAWA 2017 

Egzamin pisemny (wersja papierowa)  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –  w dniu 22 czerwca 2021r.     

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

 

 

L.p. 

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egzaminu 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu  

(60 min) 

Numer sali/miejsca egzaminu 

Liczba zdających 

1 

Technik logistyk 333107 

AU 22., 

Obsługa magazynów 

 

Technik hotelarstwa, 422402   

TG 12.  

Planowanie i realizacja usług w recepcji 

 

Pisemny 

papierowy 

22.06.2021  

10:00 

1 

22 

 

1 

2 

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23 

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

    

Pisemny 

papierowy 

2021-06-22  

10:00 

105 

11 

3 

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23  

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

   

Pisemny 

papierowy 

2021-06-22  

10:00 

104 

10 

4 

Technik logistyk 333107 

 

AU.32,  

Organizacja transportu 

 

Technik eksploatacji portów i terminali, 333106  

 

AU.34 

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 

 

Pisemny 

papierowy 

2021-06-22  

12:00 

105 

1 

 

 

 

1 

 

Podstawa 2017 

Część  praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  – CZERWIEC 2021    (PODSTAWA 2017) 

Terminy i czas trwania egzaminów są różne i zależą od danej kwalifikacji! 

Uwaga! 

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu 

L.p. 

Zawód nr 

Oznaczenie kwalifikacji 

Forma (model) egz. 

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu 

czas trwania egzaminu 

Numer sali/miejsca egzaminu 

Liczba zdając. 

  1.  

Technik logistyk 333107 

 

AU.22  

Obsługa magazynów 

 

 

2021-06-21  

09:00  

120 min 

Aula 1  

22 

  1.  

Technik hotelarstwa, 422402   

 

TG.12 

Planowanie i realizacja usług w recepcji 

 

d 

2021-06-21  

09:00 

150 min 

105 

3 

  1.  

Technik logistyk 333107 

 

AU.32  

Organizacja transportu 

 

d 

2021-06-21  

13:00 

120 min 

103  

1 

  1.  

Technik obsługi turystycznej   422103  

 

TG.15  

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 

 

 

2021-06-21  

13:00 

150 min 

104  

1 

  1.  

Technik eksploatacji portów i terminali, 333106  

 

AU.34  

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach 

 

 

2021-06-21  

13:00 

180 min 

107  

5 

  1.  

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.28 

Realizacja projektów multimedialnych  

 

dk  

2021-06-24  

09:00 

180 min 

201  

2 

  1.  

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23  

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu 

 

dk  

2021-06-25  

09:00 

180 min 

201  

11 

  1.  

Technik fotografii i multimediów 343105 

AU.23  

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu 

 

dk 

2021-06-25  

15:00 

180 min 

201  

10 

  1.  

Technik ekonomista, 331403   

 

AU.36  

Prowadzenie rachunkowości 

 

dk 

2021-06-28 

 09:00 

180 min 

201  

2 

 

 

 

 

Author


Avatar