Aktualności

Stomatologiczna opieka zdrowotna nad uczniami
Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami organ prowadzący szkołę zawarł z Dentam Sp. z o.o. porozumienie w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:
1. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej.
2. Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne.
3. Leczenie stomatologiczne.

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia identyfikacja czynników ryzyka w zakresie zdrowia jamy ustnej odbywa się w szkole, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne wykonywane będą w Nowoczesnym Centrum Stomatologicznym Dentam Sp. z o.o. mieszczącym się w Żorach na osiedlu Gwarków 22a.

W ramach umowy z NFZ dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia ma gwarantowane profilaktyczne świadczenia stomatologiczne w m.in. następującym zakresie:
1. Ocenę stanu uzębienia;
2. ocenę stanu tkanek przyzębia;
3. wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu;
4. kwalifikację do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia
stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
5. profesjonalną profilaktykę fluorkową.

Gwarantowane w ramach umowy z NFZ świadczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia
19 roku życia obejmuje m.in.
1. Badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
4. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
5. znieczulenie do zabiegów;
6. usunięcie zębów;
7. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
8. leczenie kanałowe (endodontyczne) wszystkich zębów u dzieci
9. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych – raz do ukończenia 8 roku życia,
zębów siódmych – raz do ukończenia 14 roku życia;
10. impregnację zębiny zębów mlecznych;
11. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
12. leczenie chorób przyzębia, itp.;

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.dentam.com.pl
Telefony kontaktowe: 536 007 800, 577 877 817
e-mail: dentam@dentam.com.pl, elafabian@dentam.com.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia dogodnego dla Państwa terminu wizyty!
Zespół Dentam Sp. z o.o

Informacja do szkół

Author


Avatar