Aktualności, Projekt

Staże zawodowe na Węgrzech


Uczniowie Tischnera kolejny raz wyjechali na staże zawodowe na Węgry w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Inwestuję w siebie, inwestuję w przyszłość – V edycja staży”, który realizuje Żorska Izba Gospodarcza. 14 uczniów kształcących się w zawodach technika hotelarstwa, obsługi ruchu turystycznego, logistyki, obsługi portów i terminali oraz fototechnik odbyło w październiku 3-tygodniowe praktyki w węgierskich przedsiębiorstwa w Budapeszcie i Szentendre.

Główne cele projektu to
:
  • Wspieranie uczestników/czek działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.
  • Umożliwienie uczestnikom/czkom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Praktyki za granicą poszerzyły umiejętności językowe uczniów, niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie. Zdobyte doświadczenie w zagranicznych firmach pozwoliło uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. W perspektywie ułatwi to przyszłym pracownikom odnalezienie się na współczesnym rynku pracy i umożliwi znalezienie atrakcyjnej oferty zarówno w Polsce jak i UE. Uczniowie po odbyciu staży uzyskają również certyfikat Europass Mobilność – potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i zdobyte kwalifikacje. Dzięki uczestniczeniu w stażach zagranicznych uczniowie stali się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, zwiększyło to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji przyszłych absolwentów szkoły. W czasie pobytu w Szentendre uczniowie wraz z opiekunami realizowali program kulturowy. W pierwszy weekend zwiedzili Parlament i Zamek Królewski w Budapeszcie oraz zażyli kąpieli w gorących wodach termalnych. W kolejną sobotę odwiedzili Wyszehrad – dawną stolicę Królestwa Węgier i cytadelę na wzgórzu z piękną panoramą na dolinę Dunaju, następnie udali się do równie urokliwego i jednego z najstarszych miast nad Dunajem – Ostrzyhomu, gdzie zwiedzili największą na Węgrzech bazylikę św. Wojciecha. Ostatnią niedzielę pobytu spędzili w Budapeszcie snując się po klimatycznych uliczkach, obejrzeli Wielką Synagogę, a dodatkową atrakcją był rejs statkiem po Dunaju z przewodnikiem w języku angielskim, w czasie którego innej perspektywy mogli podziwić najpiękniejsze zabytki stolicy Węgier. Udział w takim projekcie to niewątpliwie ciekawe doświadczenie, możliwość nawiązania nowych międzynarodowych przyjaźni oraz okazja do poznania życia codziennego i kultury rodzimych mieszkańców.