Aktualności, Projekt

Staże w Portsmouth

 

W kwietniu i maju 2018 roku młodzież Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach miała okazję uczestniczyć w miesięcznych praktykach zagranicznych, realizowanych z projektu POWER VET Wiedza Edukacja i Rozwój, w angielskim mieście Portsmouth. Projekt nosił nazwę „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość”. W praktykach udział brali uczniowie klas logistycznych, ekonomicznych oraz eksploatacji portów i terminali. Podczas stażu uczniowie uczyli się pracy w grupie, odpowiedzialności oraz samodzielności, a przede wszystkim życia w obcojęzycznym kraju, co świetnie wpłynęło na ich umiejętności języka angielskiego oraz umiejętność budowania relacji z obcymi ludźmi a także odpowiedniego zachowania się w niespodziewanych sytuacjach. 

Umiejętności oraz wiedza praktyczna stażystów zostały zweryfikowane przez mentorów oraz pracodawców, którzy wyrażali wspaniałe opinie na temat naszych uczniów, wystawiając im tym samym oceny celujące z odbytych stażów. Nasi praktykanci z Technikum Ekonomicznego zajmowali się wieloma różnymi pracami, m.in. przygotowywaniem towarów do sprzedaży, wyszukiwaniem danych brytyjskich firm oraz wysyłaniem i odbieraniem korespondencji firm. Natomiast uczniowie Technikum Logistycznego i Technikum Eksploatacji Portów i Terminali zajmowali się obsługą klienta i przyjmowaniem towarów, etykietowaniem ich oraz późniejszym załadunkiem na środek transportu.

Uczniowie w czasie wolnym poznawali obyczaje oraz kulturę Anglii, spacerując po Portsmouth, natomiast w weekendy zwiedzali wiele znanych zabytków oraz miast takich jak Londyn i Brighton.