Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  2022/2023

 

Dnia 1 września 2022 roku nasi uczniowie rozpoczną rok szkolny wg poniższego harmonogramu:

Klasy pierwsze rozpoczną spotkaniem na auli szkolnej, a następnie udadzą się do klas na spotkanie z wychowawcą:

Godzina 9.00 – klasy Liceum 1A, 1B, 1C oraz klasy Technikum 1E oraz 1T ( technik ekonomista i technik organizacji turystyki )

Po spotkaniu na auli proszę przejść z wychowawcą do klas:

1A – 103

1B – 104

1C – 105

1T – 107

1 E – 108

Godzina 10.30 – klasy Technikum 1L, 1AT, 1F, 1P, 1H

Po spotkaniu na Auli proszę przejść z wychowawcą do klas:

1L – 303

1AT – 304

1F – 306

1P – 307

1H – 309

 

Pozostałe klasy spotkania wg poniższego harmonogramu:

Klasa

Godzina spotkania

sala

2 A

8:00

G 3

2 B

8:00

G 11

2 C

10:00

G 12

2 A/P

10:00

206

2 L

10:00

204

2 T

10:00

202

2 F

10:00

207

2 E

10:00

209

2 H

10:00

205

4 A

10:00

103

4 B

8:00

104

4 E

8:00

105

4 T

8:00

107

4 P

8:00

108

4 L

8:00

201

4 F

8:00

202

4 H

8:00

109

4 HG

8:00

101A

4 LG

8:00

207

4 FG

8:00

206

4 RG

8:00

205

4 DG

8:00

209

4 EG

8:00

204

3 A

9:00

301

3 B

10:00

302

3 T

9:00

303

3  L/P

9:00

304

3  A/H

9:00

306

3 E

9:00

307

3 F

9:00

309