Aktualności

Rekrutacja uczniów – Słowacja październik 2020REKRUTACJA UCZNIÓW – SłOWACJA PAŹDZIERNIK 2020

Informujemy, że dnia 15 września 2020 (wtorek) o godz. 15.00 w sali 204 zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów chętnych do wyjazdu na Słowację w ramach projektu Erasmus plus pt.: „Virtual Innovation Centre”.

Komisja rekrutacyjna w składzie: Pani Anna Jakubus – przewodnicząca komisji, Pani Izabela Ogierman – członek komisji oraz Pani Aleksandra Werczyńska-Woźniak – członek komisji, wyłoni uczestników wyjazdu w oparciu o następujące kryteria: ocena z zachowania, ocena z języka angielskiego, zaangażowanie w prace projektowe Erasmus+ oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Projekt w całości pokrywa koszty ubezpieczenia, podróży, zakwaterowania i wyżywienia w krajach partnerskich!

*W związku z trwającym stanem pandemii (Covid-19) wizyta robocza może mieć charakter działań wirtualnych.

ZAPRASZAMY!

Projekt “ Virtual Innovation Centre” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Author


Avatar