Aktualności

PUP i Tischner razem dla lokalnego rynku pracy

W dniu 14 listopada w „Kinie na Starówce” miała miejsce konferencja dotycząca obecnych problemów polskim rynku pracy „Odkryj swój talent”, która odbyła się w ramach podsumowanie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Żorskiej Izby Gospodarczej. Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół Nr 2 ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach, Powiatowy Urząd Pracy w Żorach oraz Fundacja TEANO. Wśród przybyłych gości byli: Pan Jacek Świerkocki- Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych Urzędu Miasta Żory, Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Pan Piotr Kosztyła- Przewodniczący Rady Miasta Żory, Pani Bożena Dąbrowska- Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory, Pan dr Aleksander Wolski- Dziekan Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach, Pan Dr Władysław Świątek- Dyrektor ZUS Oddział w Rybniku, Pani Joanna Kowalkowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żorach, Pan Grzegorz Kustosik- Dyrektor Sklepu Auchan Polska Sp. z.o.o, Pan Stanisław Ratajczyk- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, Pani Honorata Potempa z Żorskiej Izby Gospodarczej, Pan Zdzisław Krzak- Starszy Cech Rzemiosł Różnych, Pani Aniela Gałach- Podstarszy Cech Rzemiosł Różnych, Pan dr Piotr Hanus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Pani Agnieszka Świątek- HR advisor Sopra Steria w Katowicach, Pani Barbara Dzida-Właściciel Pałacu Borynia w Jastrzębiu Zdroju, a także przedstawiciele żorskich firm między innymi: SYRION Sp. z o.o., WOBOTECH POLAND Sp. z o.o., SEKONIX Poland Sp. z.o.o oraz SL POLAND Sp. z o.o.

Prelegentami konferencji byli: Pan dr Aleksander Wolski- Dziekan GWSH w Żorach. Pani Agata Hagno- Prezes Zarządu DPM sp. z o.o., ambasador Polskiej Przedsiębiorczości Kobiet, która wygłosiła prelekcję „Wyzwanie dla pracodawców. Jak pozyskać talenty i utrzymać je w organizacjach” oraz Pani Joanna Kisielewska- filolożka bajarka, autoterapeuta, która powiedziała kilka słów na temat pozyskania dofinansowania i otwarcia biznesu przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach „Pracuj i rozwijaj pasje”.