Aktualności

Olimpiada Solidarności

15 marca 2017 r. nasi uczniowie Julia Palenga i Dariusz Chmiel wzięli udział w etapie okręgowym konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.Patronat organizacyjny nad konkursem, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach sprawowało Śląskie Centrum Wolności

i Solidarności. Instytucja ta, której siedziba mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni „Wujek”, stawia sobie za cel zachowanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii NSZZ „Solidarność” na terenie województwa śląskiego i wydarzeń stanu wojennego 1981- 83, w tym krwawej pacyfikacji kopalni.

Dzięki temu nasi uczniowie zwiedzili ciekawą wystawę poświęconą tym wydarzeniom oraz obejrzeli film dokumentalny, który powstał w oparciu o relacje uczestników tych dramatycznych wydarzeń.

Ewa Barczyk