Aktualności

Olimpiada logistycznaZapisy na olimpiadą przyjmuje Zdzisława Staroń. 
Olimpiada jest skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali.
Link do regulaminu

Author


Avatar