Aktualności

Odbiór świadectwa i dyplomu potwierdzające kwalifikacje w zawodzieINFORMACJA!

TEGOROCZNI MATURZYŚCI i pozostali uczniowie zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

W terminie od 01 września 2020 w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy, można obierać dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci i uczniowie odbierają dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście. W przypadku braku takiej możliwości absolwenci mogą pisemnie upoważnić do odbioru świadectwa inną osobę. Upoważnienie to pozostaje w dokumentacji szkoły.

Po dyplomy i świadectwa należy się zgłosić z dowodem tożsamości i (najlepiej) własnym długopisem. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Author


Avatar