Aktualności

NAUCZANIE HYBRYDOWE Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
NAUCZANIE HYBRYDOWE

Informacja dla rodziców, opiekunów i uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera

 

Od 19.10. 2020 rozpoczynamy zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi nauczanie hybrydowe, co oznacza , że część klas realizuje zajęcia edukacyjne stacjonarnie , a część w sposób zdalny. Nauczanie zdalne będzie odbywało się dokładnie tak jak w poprzednich miesiącach, czyli poprzez aplikację Microsoft Office 365 Teams. Wszystkie lekcje zdalne i stacjonarne odbywają się według obowiązującego dotychczas planu i zastępstw umieszczonych na stronie szkoły.

Praktyki zawodowe uczniów technikum odbywają się zgodnie z harmonogramem

 

Nauczanie zdalne dla poszczególnych klas będzie odbywało się w cyklu tygodniowym według następującego harmonogramu:

19.10- 23.10 10 2020 – wszystkie klasy pierwsze technikum 1e, 1f, 1 t, 1 L/p, 1 a/h

wszystkie klasy drugie technikum 2e, 2f, 2t, 2L, 2 P, 2 h, 2eg, 2fg,2rg, 2Lg, 2dg,2 Hg

26.10-30.10.2020 – wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego oraz III i IV technikum.

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły zostały przesłane wszystkim Uczniom, Rodzicom i Opiekunom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z ich treścią i śledzenie na bieżąco informacji. Dodatkowych wyjaśnień udzielają Wychowawcy klas.

 

Janina Satława

dyrektor szkoły.

Author


Avatar