Aktualności, Projekt

Kolejny projekt Erasmus + z udziałem „Tischnera”: Centrum Wirtualnych Innowacji

Z początkiem listopada 2018 uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 w Żorach rozpoczęli kolejną przygodę w europejskim programie Erasmus+. Tym razem projekt KA2 „Partnerstwa strategiczne dla szkół. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” będzie realizowany pod hasłem CENTRUM WIRTUALNYCH INNOWACJI. Polskim koordynatorem projektu jest Anna Jakubus.

Szkoła będzie współpracować ze swoimi odpowiednikami w Słowacji, Włoszech  i Grecji, opracowując sposoby rozwijania wśród uczniów szkół europejskich kompetencji i umiejętności, które pozwolą im stawić czoło wymaganiom przyszłego rynku pracy. Otworzą się możliwości wyjazdów zagranicznych oraz zdobywanie kolejnych doświadczeń językowych i kulturowych.

Wszystkie szkoły partnerskie doszły do wniosku, że w wielu krajach europejskich rośnie liczba absolwentów nie potrafiących poradzić sobie na rynku pracy, a bezrobocie wśród młodych ludzi jest szczególnie wysokie. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że uczniom, w szczególności tym, którzy borykają się z problemami etnicznymi, rasowymi i religijnymi, brakuje motywacji by osiągnąć sukces zawodowy i często opuszczają szkołę na bardzo wczesnym etapie edukacji, co w konsekwencji często prowadzi do zwiększenia przestępstwa wśród młodocianych.  Stwierdza się, że problem tkwi w systemie edukacji, której brakuje nowoczesnych metod, umożliwiających rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, współpracy, dobrej komunikacji, wiedzy finansowej. Należałoby wyszukiwać wśród uczniów niekonwencjonalnych talentów oraz wyposażyć w wiedzę, jak założyć własną firmę adekwatną do zapotrzebowania europejskiego rynku pracy.

Projekt ‘Virtual Innovation Centre’, Centrum Wirtualnych Innowacji, został stworzony z myślą o uczniach szkół średnich w wieku 17-18 lat, którzy stoją u progu swojego startu zawodowego. Partnerzy projektu to głownie szkoły ukierunkowane zawodowo, szkoły, których uczniowie to nastolatkowie z rodzin o niskim standardzie życia, z trudnościami w nauce, doświadczający dyskryminacji etnicznej lub religijnej, mieszkający z dala od centrów finansowych i przemysłowych. Projekt zachęca do dialogu pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy. Poprzez wprowadzenie innowacyjnych strategii zwiększy młodym obywatelom Unii Europejskiej szanse na rynku pracy. Dzięki współpracy z nauczycielami i uczniami z różnych środowisk kulturowych, firmami i przedsiębiorstwami, doświadczą oni uczucia przynależności do społeczności europejskiej, nauczą się pokonywać strach, zdobędą motywację i cenne doświadczenia, które w przyszłości mogą umożliwić im pracę na arenie międzynarodowej.

Głównym zadaniem projektu będzie stworzenie wirtualnych modułów na platformie Moodle, o nazwie VIC ‘Virtual Innovation Centre’. Cały materiał zawarty na platformie będzie udostępniony online i posłuży jako wsparcie dla szkół borykających się z wyżej wymienionymi problemami. Umieszczone w module innowacyjne metody, takie jak blended learning, flipped classroom, CLILL i CALL, pomogą młodym ludziom rozwinąć umiejętności, które są istotne w zdobywaniu kariery zawodowej, nauczą kreatywności, rozwiązywania problemów oraz skutecznej komunikacji językowej.

Projekt potrwa 2 lata i będzie obejmował  jedno spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli we Włoszech oraz 4 wizyty robocze w krajach szkół partnerskich: w Polsce, we Włoszech, w Grecji oraz Słowacji.

Podczas każdej z wizyt roboczych stworzone zostaną 2 moduły, które następnie zostaną umieszczone na Platformie Moodle oraz Twinspace. W sumie powstanie 8 modułów dostępnych na skalę światową. Materiał będzie składał się z wykładów, prezentacji, zadań interaktywnych, kart pracy, testów samooceny i wiele innych. W przerwie między wizytami w krajach partnerskich szkoły zaangażują się w przygotowanie i realizację 3 lekcji przez skype, umożliwiając w ten sposób szerszemu gronu uczniów i nauczycieli uczestnictwo w projekcie.

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę jak napisać business plan, założyć własną firmę, przestrzegając przy tym zasad sprawiedliwego rynku oraz ekologii oraz promując lokalnych dostawców. Jednocześnie zostaną przeszkoleni w zakresie tworzenia nazwy, logo firmy, sloganu oraz reklamy. Poznają różnorodne techniki marketingowe, nauczą się jak zadbać o swoje finanse, odkryją swoje zdolności. Dowiedzą się również jak skutecznie korzystać z nowoczesnych urządzeń i aplikacji technologicznych, co w dobie cyfrowej jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Projekt wpłynie na zwiększenie kompetencji szkół, kompetencji metodologicznych nauczycieli, ich umiejętności językowych oraz zdolności posługiwania się technologią komunikacyjną, jak również przyszłą karierę zawodową uczniów oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy.