Aktualności

Jednodniowa praktyka dla wszystkich

Szesnasta edycja programu odbędzie się 20 marca 2019 r.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W tym celu należy:

  • złożyć odpowiednia dokumentację u koordynatora programu Pani Joanny Krupy do dnia 12 marca 2019r.:

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/upload/files/2_%20KzR.pdf

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/upload/files/3_%20KzK.pdf

 

Co daje udział w programie:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=clrd09-_tyE