Aktualności

INFORMACJA TEGOROCZNI MATURZYŚCI11 sierpnia od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zagubione dane do logowania można odzyskać w sekretariacie szkoły w jego godzinach pracy

Odbiór świadectw odbędzie się w godzinach od 11.30 – 13.30 wg następującego harmonogramu:

Odbiór świadectw – wejście główne:

11.30 – 12.00 – 4T, 4F

12.00 – 12.30 – 4L,

12.30 – 13.00 – 4D/T

13.00 – 13.30 – 4E

Odbiór świadectw w sali 10 – wejście od strony auli:

11.30 – 12.00 – klasa 3A

12.00 – 12.30 – klasa 3B

12.30 – 13.00 – absolwenci z lat ubiegłych

Absolwenci odbierają świadectwa dojrzałości osobiście. W przypadku braku takiej możliwości absolwenci mogą pisemnie upoważnić do odbioru świadectwa inną osobę. Upoważnienie to pozostaje w dokumentacji szkoły.

W miarę możliwości proszę odbierać świadectwa maturalne w dniu ogłoszenia wyników. Usprawni to organizację pracy i pozwoli zapobiec gromadzeniu się. Pamiętajmy o trwających pracach rekrutacyjnych do liceum i technikum.

Po świadectwa należy się zgłosić z dowodem tożsamości i (najlepiej) własnym długopisem. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Świadectwa maturalne będzie można również odebrać w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 14.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

· część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Author


Avatar