Aktualności

Informacja dla rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im.ks. prof. J. Tischnera informuje, że od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. szkoła realizować będzie kształcenie na odległość.

W piątek tj. 20.03.2020 r. Pan Minister Edukacji Narodowej podpisał Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wchodzi w życie 25 marca 2020 r. Informuję, że zajęcia w szkołach są zawieszone do Świąt Wielkanocnych czyli do 10.04.2020 r.

W związku z powyższym:

– realizacja zadań Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania odbywa się z wykorzystaniem przede wszystkim pakietu elektronicznego -konta mailowe indywidualne, klasowe, skype, Zoom czy pakiet Microsoft ofice 365 itp.) – proszę upewnić się, że uczeń korzysta ze szkolnego konta e-mailowego (w razie problemów prosimy o kontakt z administratorem platformy B. Polakiem b.polak@zs2zory.pl)

– wprowadzony zostanie od środy 25.03.2020 r. zintegrowany kalendarz lekcji dla poszczególnych klas widoczny dla uczniów i nauczycieli tak, by zapewnić uczniom zróżnicowanie zajęć uwzględniające ich możliwości psychofizyczne (plany te są monitorowane przez wychowawców – proszę o przesyłanie im wszelkich uwag). – zgodnie z powyższym rozporządzeniem uczniowie będą oceniani i oceny będą tradycyjnie wpisywane w dzienniku elektronicznym, – zapraszam Państwa do kontaktu przede wszystkim z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Adresy mailowe nauczycieli to imię.nazwisko@zs2zory.pl lub też przez dziennik elektroniczny

Pozostałe informacje o sposobie i trybie realizowania zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły będą na bieżąco przesłane Państwu drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny.

Sekretariat szkoły pozostaje do Państwa dyspozycji w godz. od 9.00 do 12 00.

Author


Avatar