Aktualności, Harmonogram część praktyczna

Harmonogram części praktycznej 

Harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 CZERWIEC   2024    (PODSTAWA  2017,  2019)

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egz.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia/czas trwania egzaminu

Numer sali/

miejsca egzaminu

Liczba

zdających

1.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

 

2024-06-03

 

09:00

/150 min

sala 303

(HGT.03)

 

10

3H

2.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

 

2024-06-03

 

09:00

/150 min

sala 304

(HGT.03)

 

9

3H

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

 

2024-06-03

 

09:00

/180 min

sala 306

(HGT.07)

 

11

3T

4.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

 

2024-06-03

 

09:00

/180 min

sala 307

 (HGT.07)

 

11

3T

5.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120

min

 

105

(SPL.01)

 

12

3L

6.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120 min

 

 

107

(SPL.01)

 

 

12

3L

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

 

2024-06-03

 

09:00

/120 min

 

103

(SPL.02)

 

13

3P

8.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.03

Obsługa ładunków w portach i terminalach

d

 

2024-06-03

 

13:00

/150 min

 

105

(SPL.03)

 

6

 

9.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.06. 

Realizacja usług w recepcji.

d

 

2024-06-03

 

13:00

/150 min

 

105

(HGT.06)

 

1

10.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

 

2024-06-04

 

08:00

/180 min

 

201

(AUD.02)

 

13

3F

11.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

dk

 

2024-06-05

 

08:00

/180 min

 

201

(AUD.02)

 

12

3F

12.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AU. 23.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Dk

Podstawa 2017

 

2024-06-06

 

08:00

/180 min

 

201

(AU.23)

 

1

13.    

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD. 05

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

206

(AUD.05)

 

1

14.    

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

204

(EKA.04)

 

11

3E

15.    

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

 

2024-06-13

 

08:00

/180 min

 

201

(EKA.04)

 

11

3E

16.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

WK

 

2024-06-18

 

08:00

/180 min

 

K3

(ELM.01)

 

4

4A

17.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

.

WK

 

2024-06-18

 

12:30

/180 min

 

K3

(ELM.01)

 

4

4A

 

18.    

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 

WK

 

2024-06-18

 

17:00

/180 min

 

 

K3

(ELM.01)

 

 

    3

     4A

 

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2024r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
  • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Uwaga!           Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu