Aktualności, Harmonogram część pisemna

Harmonogram części pisemnej (elektronicznej)
Harmonogram części pisemnej (elektronicznej) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

CZERWIEC  2024r.   

PODSTAWA 2019

 

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

(60 min)

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

8:00

Podstawa

2019

201

11

3e

2.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

07.06.2024

8:00

Podstawa

2019

204

11

3e

3.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

10:00

Podstawa

2019

201

 

12

3L

4.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

10:00

Podstawa

2019

204

 

12

3L

5.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

12:00

Podstawa

2019

201

 

10

3h

6.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

12:00

Podstawa

2019

204

 

9

3h

7.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

14:00

Podstawa

2019

201

 

11

3T

8.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

07.06.2024

14:00

Podstawa

2019

204

 

11

3T

9.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

08:00

Podstawa

2019

201

 

12

3F

10.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

08:00

Podstawa

2019

204

 

13

3F

11.   

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

10:00

Podstawa

2019

201

 

13

3P

12.   

Technik automatyk

311909

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

egzamin elektroniczny

 

08.06.2024

10:00

Podstawa

2019

206

(204)

11

t. automatyk 4A

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2024r.

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
  • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

 

Uwaga!   Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem