Aktualności

Egzaminy zawodowe – ważne informacjeCZĘŚĆ PISEMNA  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE–  CZERWIEC 2022R.

PODSTAWA 2017, PODSTAWA 2019

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

(60 min)

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

08:30

Podstawa

2019

204

3Lg

12

2.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

08:30

Podstawa

2019

201

3Lg

13

3.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

10:30

Podstawa

2019

204

3Fg

12

4.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

10:30

Podstawa

2019

201

3Fg

12

5.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

 

02.06.2022

12:30

Podstawa

2019

204

11

6.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

02.06.2022

12:30

Podstawa

2019

201

11

7.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

03.06.2022

08:30

Podstawa

2019

204

3F

11

8.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

03.06.2022

08:30

Podstawa

2019

201

3F

11

9.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

10:30

Podstawa

2019

204

3L

12

10.    

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

10:30

Podstawa

2019

201

3L

13

11.    

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

12:30

Podstawa

2019

204

 

12

12.    

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

03.06.2022

12:30

Podstawa

2019

201

 

13

13.    

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

08:00

Podstawa

2019

204

 

11

14.    

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

08:00

Podstawa

2019

201

 

12

15.    

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

10:00

Podstawa

2019

204

 

10

16.    

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

04.06.2022

10:00

Podstawa

2019

201

 

10

17.   5

Technik ekonomista, 331403 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Technik eksploatacji portów i terminali, 333106

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i

Pisemny

papierowy

21.06.2022

12:00

Podstawa

2017

 

105

1 (AU 36)

1 (AU 34)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

 CZERWIEC 2022    (PODSTAWA 2017,  PODSTAWA  2019)

 

Terminy egzaminu – różne w zależności od kwalifikacji.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdając.

1.      

Technik logistyk

333107

 

SPL.01.

Obsługa magazynów.

d

2022-06-01

09:00

120 min

Podstawa

2019

1

50

 

3lg

3L

2.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2019

 105

15

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

01.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2019

104

10

4.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

01.06.2022

09:00

150 min

Podstawa

2019

103

11

5.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

01.06.2022

09:00

150 min

Podstawa

2019

107

10

6.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

2022-06-01

09:00

120 min

Podstawa

2019

307

11

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

d

2022-06-01

09:00

120 min

Podstawa

2019

306

12

8.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

09.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3F

11

9.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

09.06.2022

12:30

180 min

Podstawa

2019

201

3F

11

10.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

10.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

3FG

12

11.   

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

dk

10.06.2022

12:30

180 min

Podstawa

2019

201

3FG

12

12.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

201

12

13.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

13.06.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

204

11

14.   

Technik eksploatacji portów i terminali,

333106

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

d

20.06.2022

13:00

180 min

Podstawa

2017

 

1

4

15.   

Technik hotelarstwa, 422402 

TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej   422103

TG. 15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

d

 

20.06.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

 

105

 

1

20.06.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

 

1

16.   

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.23

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu

dk

24.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

 

201

1

17.   

Technik ekonomista, 331403 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

dk

27.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

 

204

3

18.   

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

27.06.2022

09:00

180 min

(+30 min)

Podstawa

2017

 

206

1

19.   

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

27.06.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

 

201

1Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2022r.

 

W nowej podstawie tj. podstawa 2019 obowiązuje tzw. Obowiązkowość przystąpienia do egzaminu zawodowego dla uczniów – co oznacza, że nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

Terminy dodatkowe obowiązują tylko dla podstawy 2019 – i tylko w przypadku potwierdzonych zwolnień lekarskich, czy innych potwierdzonych zdarzeń losowych (zgłoszonych dyrektorowi najpóźniej w dniu terminu egzaminu głównego – podstawowego). Zgodę na egzamin w terminie dodatkowym wydaje tylko Dyrektor OKE na podstawie pisemnego zwolnienia ucznia od lekarza oraz na podstawie wniosku rodziców do Dyrektora OKE.

Uczniowie, a także rodzice zostali o tym poinformowani, proszę jednak wychowawców o przypomnienie tych informacji uczniom oraz rodzicom.Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty


Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

· dokument tożsamości

· przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem

· kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody: technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista

· kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.


Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu!!!


Dodatkowe szatnie dla uczniów:

sala 104a (dla zdających na 1 piętrze)

szatnia nad hala sportową

 

 

 

Author


Avatar