Aktualności

EGZAMINY ZAWODOWE. Podstawa 2012
EGZAMINY ZAWODOWE PISEMNE
23 czerwca 2020 – WTOREK
Podstawa 2012


Godzina  14:00
sala  305
Nr kwalifikacji A.32
egzamin pisemny – papierowy 

 
EGZAMINY ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Podstawa 2012
Terminy i czas trwania egzaminu różnią się w zależności od kwalifikacji!


22 czerwca 2020 – PONIEDZIAŁEK

kwalifikacja A 31 
godzina 9:00
czas trwania 120 min
sala 108
dokumentacja 

kwalifikacja T.11 i T 13
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 150 min
sala 103 
dokumentacja 

kwalifikacja A 32 i M 39
godzina  13:00
czas trwania egzaminu 120 min
sala 104 
dokumentacja

kwalifikacja A 34
godzina 13:00
czas trwania egzaminu 180 min
sala 103 
dokumentacja

kwalifikacja  T 12 i T 14
godzina 13:00
czas trwania egzaminu 150 min
sala 107 
dokumentacja 
 


26 czerwca 2020 – PIĄTEK

kwalifikacja A 36 
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 180 min
sala 204
dokumentacja komputerowa Uwaga!
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy oraz nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Zdający na egzamin pisemny przynoszą :
• dokument tożsamości
• przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
• Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator
prosty

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:
• dokument tożsamości
• przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
• kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka – zawody: technik logistyk,
technik portów i terminali, technik górnictwa podziemnego
• kalkulator prosty – technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi
turystycznej.

WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE TRWANIA
WSZYSTKICH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
(PODSTAWA 2012)

Uwaga!
Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu
Dyżury nauczycieli przy wejściach do szkoły

22.06.2020 (poniedziałek) – egzamin godz. 9:00
AULA (wchodzą uczniowie zdający w auli)
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 1 piętrze)
GÓRNY PARKING (wchodzą uczniowie zdający w salach na 3 piętrze)

22.06.2020 (poniedziałek) – egzamin godz. 13:00
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 1 piętrze)

23.06.2020 (wtorek) – egzamin godz. 8:00
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 2 piętrze)

23.06.2020 (wtorek) – egzamin godz. 10:00
AULA (wchodzą uczniowie zdający w auli)
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 2 i 3 piętrze)

Author


Avatar