Aktualności

Egzamin zawodowy

Planowane terminy egzaminów zawodowych – styczeń 2022


CZĘŚĆ PISEMNA  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE–  W DNIU 11 STYCZNIA (WTOREK) 2022R.

PODSTAWA 2017

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

(60 min)

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.23,

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Technik ekonomista 331403 

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

Pisemny

papierowy

 

11.01.2022

10:00

 

306

2

2

Technik fotografii i multimediów 343105

 AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

 

Pisemny

papierowy

 

11.01.2022

10:00

(+ 30 min)

 

108

1

3

Technik obsługi turystycznej   422103

 

TG. 15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

1

27

1.     4

4

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

(+30 min)

 

108

1

5

Technik ekonomista, 331403 

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

103

9

6

Technik ekonomista, 331403 

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

107

8

7

Technik hotelarstwa, 422402 

 

TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

105

15

8

Technik eksploatacji portów i terminali, 333106

 

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

104

13

9

343105 Technik fotografii i multimediów

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

306

10

10

Technik fotografii i multimediów 343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

304

10

11

Technik logistyk 333107

 

AU.32 Organizacja transportu

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

303

11

12

Technik logistyk 333107

 

AU.32 Organizacja transportu

 

Pisemny

papierowy

11.01.2022

12:00

 

307

11

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

 STYCZEŃ 2022    (PODSTAWA 2012,  PODSTAWA 2017,  PODSTAWA  2019)

 

Terminy egzaminu – różne w zależności od kwalifikacji.

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdając.

1.      

Technik hotelarstwa

422402

TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

d

10.01.2022

09:00

150 min

Podstawa

2017

 

1

2

2.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

d

10.01.2022

09:00

180 min

Podstawa

2019

103

2

3.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

d

10.01.2022

09:00

150 min

Podstawa

2019

104

3

4.      

Technik  eksploatacji portów i terminali,  

333106

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

d

 

10.01.2022

13:00

180 min

Podstawa

2012

106a

1

5.      

Technik logistyk 333107

AU.32 Organizacja transportu

d

10.01.2022

13:00

120 min

Podstawa

2017

108

11

6.      

Technik logistyk

 333107

AU.32 Organizacja transportu

d

10.01.2022

13:00

120 min

Podstawa

2017

107

11

7.      

Technik eksploatacji portów i terminali,

333106

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

d

10.01.2022

13:00

180 min

Podstawa

2017

104

13

8.      

Technik hotelarstwa,

 422402 

TG. 13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

d

10.01.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

105

15

9.      

Technik obsługi turystycznej  

422103

TG. 15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

d

10.01.2022

13:00

150 min

Podstawa

2017

1

27

10.   

Technik ekonomista,

 331403 

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

dk

15.01.2022

9:00

180 min

Podstawa

2017

204

1

11.   

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

dk

17.01.2022

08:00

180 min

Podstawa

2019

204

3

12.   

Technik fotografii i multimediów

 343105

AU.23

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu

dk

17.01.2022

09:00

180 min

(+30 min)

Podstawa

2017

205

1

13.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.23

Realizacja, obróbka i publikacja obrazu

dk

17.01.2022

09:00

180 min

Podstawa

2017

201

2

14.   

Technik ekonomista,

331403 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

dk

18.01.2022

9:00

180 min

Podstawa

2017

204

9

15.   

Technik ekonomista,

331403 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

dk

18.01.2022

9:00

180 min

Podstawa

2017

201

8

16.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

19.01.2021

9:00

180 min

(+30 min)

Podstawa

2017

206

1

17.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

19.01.2021

9:00

180 min

Podstawa

2017

204

10

18.   

Technik fotografii i multimediów

343105

AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

dk

19.01.2021

9:00

180 min

Podstawa

2017

201

10Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w styczniu   2022r.

 

Zdający na egzamin pisemny przynoszą :

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

 

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:

  • dokument tożsamości
  • przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka – zawody:  technik logistyk, technik portów i terminali, technik ekonomista
  • kalkulator prosty – technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

 

Zdający zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa GIS (w tym posiadania maseczek, własnych długopisów, kalkulatorów itp. oraz dezynfekcji rąk)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE SZKOŁY

WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE TRWANIA WSZYSTKICH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH      –    (PODSTAWA 2012, 2017, 2019)

Zdający wchodzą do szkoły według miejsca egzaminowania:

Wejście przy auli – wchodzą uczniowie zdający w auli i w salach na pierwszym piętrze

 

GŁÓWNE WEJŚCIE   – wchodzą uczniowie zdający w salach na pozostałych piętrach

Uwaga!

Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu

Szatnie dla uczniów:

sala 104a (dla zdających na 1 piętrze)

szatnia nad hala sportową