Aktualności

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2020 r.


EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2020 r.

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br. OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy do szkół do 27 marca br. Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom ustali dyrektor szkoły po otrzymaniu dyplomów z OKE i poinformuje uczniów.

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 będą dostępne 20 marca br. od godz. 10.00 w Serwisie dla dyrektorów w zakładce: egz. zaw.- formuła 2012 > wyniki.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl – dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony

Author


Avatar