Aktualności

Część pisemna egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZERWIEC 2023r.    PODSTAWA 2019

 

Na egzamin uczniowie zgłaszają się min. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

 

L.p.

Zawód nr

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

czas trwania egzaminu

(60 min)

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.      

Technik logistyk

333107

SPL.01.

Obsługa magazynów.

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

08:00

Podstawa

2019

201

 

14

3L

2.      

Technik eksploatacji portów i terminali

333106 

SPL.02

Obsługa podróżnych w portach

i terminalach

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

08:00

Podstawa

2019

204

 

14

3P

3.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

10:00

Podstawa

2019

201

 

12

3T

4.      

Technik organizacji turystyki 

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

10:00

Podstawa

2019

204

 

11

3T

5.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

12:00

Podstawa

2019

201

 

12

3F

6.      

Technik fotografii

 i multimediów

343105

AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

12:00

Podstawa

2019

204

 

12

3F

7.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

14:00

Podstawa

2019

201

10

3e

8.      

Technik ekonomista

331403 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji

w jednostce organizacyjnej 

egzamin elektroniczny

02.06.2023

14:00

Podstawa

2019

204

10

3e

9.      

Technik hotelarstwa 

422402

HGT.03. 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

egzamin elektroniczny

 

02.06.2023

16:00

Podstawa

2019

201

 

14

3h

 

 

Informacja dodatkowe dla zdających egzaminy zawodowe w CZERWCU   2023r.

Zdający na egzamin teoretyczny (elektroniczny) przynoszą :

  • – dokument tożsamości
  • – przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
  •  
  • Uwaga! Na części pisemnej –  elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty