Aktualności

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

„Centrum Wsparcia” to projekt Fundacji „Itaka”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. W ramach tej inicjatywy udzielana jest bezpłatna, anonimowa i całodobowa pomoc telefoniczna oraz online (czat i email). Przedmiotowej pomocy udzielają przede wszystkim psychologowie oraz w wyznaczonych godzinach specjaliści : lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Wszelkie informacje na temat m.in. godzin dyżurów i kontaktu ze specjalistami są dostępne na stronie www.liniawsparcia.pl. Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

W ramach centrum wsparcia Fundacja Itaka prowadzi:

* telefoniczne centrum wsparcia 800 70 22 22,
* e-mail: porady@liniawsparcia.pl,
* stronę internetową: www.liniawsparcia.pl,
* czat.