Aktualności

„Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”.
Biblioteka w roku szkolnym 2023/24 realizowała ogólnopolski program „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”.

Program ma na celu promocję czytania i aktywność bibliotek zgodnie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i marketingowymi.

Cele szczegółowe poszczególnych działań to m.in.: aktywizacja czytelnicza uczniów, zachęcanie uczniów do rekomendowania książek rówieśnikom, odkrywanie biblioteki jako przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni, rekomendowanie uczniom ciekawych książek, poznanie preferencji czytelniczych uczniów.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu: Martyna Rzymanek